Publicatie Laka-bibliotheek:
Energieverslag Nederland 2000

AuteurECN
1-01-7-10-78.pdf
Datum2001
Classificatie 1.01.7.10/78 (ELEKTRICITEIT - PRIJS, VERMOGEN, VERBRUIK)
Voorkant

Uit de publicatie:

                                       ENERGIE VERSLAG NEDERLAND 2000
                                                        ENERGIE VERSLAG
                                                        NEDERLAND 2000

            Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)
            is een zelfstandige, marktgerichte organisatie voor
            onderzoek, ontwikkeling, dienstverlening en
            kennisoverdracht op energiegebied. Met duurzame
            ontwikkeling als leidraad ontwikkelt ECN techno-
            logieën voor een veilige, efficiënte en milieuvrien-
            delijke energievoorziening. Het werk van ECN is
            gericht op een zestal prioriteitsgebieden: energie
            uit zon, uit wind en uit biomassa, schoon gebruik
            van energie uit fossiele brandstoffen, doelmatig
            gebruik van energie en materialen, en beleids-
            studies.

            ECN Beleidsstudies levert onafhankelijk advies
            aan overheden en bedrijven op het gebied van
            marktwerking en duurzaamheid in de energie-
            voorziening. Ongeveer vijftig medewerkers richten
            zich op energieproblemen en -oplossingen op
            lokaal, nationaal en internationaal niveau. Door
            een combinatie van wetenschappelijke gerichtheid
            en pragmatische aanpak positioneert ECN
            Beleidsstudies zich tussen academisch onderzoek
            en commerciële dienstverlening.

            Het Energie Verslag Nederland is tot stand ge-
            komen op initiatief van ECN.


            ISSN: