Publicatie Laka-bibliotheek:
Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’s

AuteurECN
1-01-7-10-79.pdf
Datummaart 1998
Classificatie 1.01.7.10/79 (ELEKTRICITEIT - PRIJS, VERMOGEN, VERBRUIK)
Voorkant

Uit de publicatie:

MAART 1998
    Nationale Energie Verkenningen
         1995-2020
        Trends en thema’s
Voorwoord

In dit rapport zijn bijdragen van vele medewerkers van de unit ECN-Beleidsstudies
samengebracht. De verschillende hoofdstukken zijn geschreven door de volgende
auteurs:
 - Hoofdstuk 2   : P. Kroon
 - Hoofdstuk 3   : M. Beeldman, P. Kroon en I.C. Kok
 - Hoofdstuk 4   : P.G.M. Boonekamp en H. Jeeninga
 - Hoofdstuk 5   : P.G.M. Boonekamp en J.R. Ybema
 - Hoofdstuk 6   : J.R. Ybema
 - Hoofdstuk 7   : P.G.M. Boonekamp
 - Hoofdstuk 8   : R.F.T. Aalbers en P.R. Koutstaal
 - Hoofdstuk 9   : T.J. de Lange en O. van Hilten
 - Hoofdstuk 10   : A.W.N. van Dril
 - Hoofdstuk 11   : M. Beeldman en M. Menkveld

De projectleiding was in handen van P. Kroon, de eindredactie is uitgevoerd door
O. van Hilten. Het project is bij ECN geregistreerd onder projectnummer 77052 en
voor bibliografische doeleinden heeft het rapport nummer ECN-C--97-081 meegekre-
gen.


Abstract

This report contains the description of three energy scenario’s for the Netherlands for
the period 1995-2020. These scenario’s are based on the long term economic scena-
rio’s of the Dutch Central Planning Bureau. Several policy variants for stimulating
energy efficiency and renewable energy are presented. The most important policy is-
sues (liberalisation of the energy markets, the role of renewable energy, demateriali-
sation in the energy intensive industry, the energy infrastructure in new housing deve-
lopment plans, and the efficiency of governmental policy for energy conservation) are
highlighted in separate chapters.
2                                             NEV 1995-2020
     INHOUD

     SAMENVATTING                                     7

     1. INLEIDING                                    17

     2. ENERGIEVRAA