Publicatie Laka-bibliotheek:
De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

AuteurECN, Greenpeace
1-01-7-10-66.pdf
Datummei 2001
Classificatie 1.01.7.10/66 (ELEKTRICITEIT - PRIJS, VERMOGEN, VERBRUIK)
Voorkant

Uit de publicatie:

           ECN Beleidsstudies De kleur van stroom:
 de milieukwaliteit van in
  Nederland geleverde
    elektriciteit
Petten, 2 mei 2001
                                       ECN BeleidsstudiesInleiding

In een liberale elektriciteitsmarkt kunnen afnemers hun elektriciteitsleverancier vrij kiezen. Zowel
huishoudelijke als zakelijke afnemers zouden hun keuze, naast de prijs, ook moeten kunnen laten
afhangen van de wijze waarop de elektriciteit wordt opgewekt. Deze informatie wordt door
Nederlandse energieleveranciers thans niet verstrekt, althans voor zover de stroom niet uit duurzame
bronnen komt. Duurzaam opgewekte elektriciteit wordt als ‘groene stroom’ verkocht. Dit roept de
vraag op welke ‘kleur’ de overige stroom heeft die energieleveranciers aanbieden. Met andere
woorden: hoe wordt de overige elektriciteit opgewekt in verhouding tot de daaraan gerelateerde
milieueffecten.

Een groot deel van de stroom die aan consumenten wordt geleverd, wordt door energieleveranciers
rechtstreeks gecontracteerd bij elektriciteitsproducenten (bilaterale contracten). Van deze
producenten kan in beginsel worden bepaald met welke brandstoffen de elektriciteit is opgewekt.
Van de elektriciteit die in 1998 en 1999 in Nederland is verbruikt (ongeveer 100 TWh) is in 1998
60% en in 1999 53% opgewekt door de vier grootschalige Nederlandse elektriciteitsproducenten. In
1998 was 12% en in 1999 18% van de stroom uit het buitenland afkomstig. Ongeveer 30% van de in
Nederland gebruikt stroom wordt opgewekt in (gasgestookte) warmtekrachtinstallaties en
afvalverbrandingsinstallaties of is afkomstig van duurzame bronnen.

Greenpeace heeft ECN gevraagd navraag te doen bij enkele elektriciteitsleveranciers over de
brandstofmix van de door hen geleverde elektriciteit en daarnaast, aan de hand van informatie over
de brandstofmix van de nationaal elektriciteitsproductie en de brandstofmix van grootschalige
elektriciteitsproducenten in Nede