de Laka-catalogus

nr titel auteur datum
1.01.7.10/87Energie-Nederland. Financial and Economic impact of a changing energy marketPriceWaterhouseCoopers, IPA March 2013
1.01.7.10/85Sustainability in the Dutch Power Sector: Fact Sheet Series – 2009 UpdateSOMO, J.Wilde-Ramsing November 2009
1.01.7.10/86Duurzame electriciteitsmarkt?CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn October 2009
1.01.7.10/84Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2008-2024TenneT June 2009
1.01.7.10/83Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. marktCE Delft, Klooster, Schillemans September 2005
1.01.7.10/77Milieuprofiel van stroomaanbod in NederlandM.Groot, CE Delft November 2004
1.01.7.10/76Elektriciteitsbesparing als alternatief voor bouw van nieuwe kerncentralesEcofys, Harmelink, Blok, Greenpeace July 2004
1.01.7.10/82Condities voor een betrouwbare energievoorzieningEnergieNed May 2003
1.01.7.10/70De rol van de overheid in een vrije energiemarktAlgemene Energie Raad December 2001
1.01.7.10/66De kleur van stroom: milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteitECN, Greenpeace May 2001
1.01.7.10/46Advies inzake verdeling van verplichtingen van de elektriciteitsproductiesectorC.A.J.Herkströter, H.J.M.N.Honée, A.P.Timmermans November 1999
1.01.7.10/64Elektriciteit in Nederland 1998SEP June 1999
1.01.7.10/63Liberalisering van de Elektriciteitsmarkt & De ElektriciteitsbeursJ.J.Rosenbrand, HES-Amsterdam June 1998
1.01.7.10/62Elektriciteit in Nederland 1997SEP June 1998
1.01.7.10/79Nationale Energie Verkenningen 1995-2020 Trends en Thema’sECN March 1998
1.01.7.10/68Marktwerking in de energiesectorR.W.Künneke May 1996
1.01.7.10/58Electriciteitsplan 1997-2006SEP March 1996
1.01.7.10/69Het milieu in een geliberaliseerde elektriciteitsmarktF.Oosterhuis March 1996
1.01.7.10/59Toelichting bij het Electricteitsplan 1997-2006SEP March 1996
1.01.7.10/54Elektriciteit in Nederland 1994SEP March 1995
1.01.7.10/49Toelichting bij het electriciteitsplan 1995-2004SEP August 1994
1.01.7.10/50Electricity Plan 1995-2004SEP August 1994
1.01.7.10/48Electriciteitsplan 1995-2004SEP August 1994
1.01.7.10/47Verzekeren van een passende electricteitsvoorziening voor de toekomst. Vertrouwelijk rapport.McKinsey & Company August 1994
1.01.7.10/51Notes to the Electricity Plan 1995-2004SEP August 1994
1.01.7.10/45Toelichting bij het Elektriciteitsplan 1995-2004SEP March 1994
1.01.7.10/53Elektriciteit in Nederland 1993SEP March 1994
1.01.7.10/44Elektriciteitsplan 1995-2004SEP March 1994
1.01.7.10/35Electriciteitsplan 1993-2002SEP March 1993
1.01.7.10/52Elektriciteitsvoorziening in NederlandMin. EZ March 1992