Publicatie Laka-bibliotheek:
Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afval

AuteurCOVRA, NUCON, Ecoplan
Datumoktober 1987
Classificatie 1.01.9.13/07 (COVRA - VERGUNNINGEN/PROCEDURES)
Voorkant

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.