Publicatie Laka-bibliotheek:
Financiële situatie Waarborgfonds Eindberging (Wob-verzoek)

AuteurCOVRA, Min.Financiën
1-01-4-30-62.pdf
Datummaart 2015
Classificatie 1.01.4.30/62 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Opmerking WOB door Laka, documenten ontvangen 4-2015: bijna alles is gewit. Heel weinig gegevens
Voorkant