de Laka-catalogus

Overzicht op auteur arcadis

datumtitelauteurcategorie
2022-07 MER Multifunctioneel Opslag Gebouw COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2022-07 Project-MER PALLAS NRG, Pallas, Arcadis pallas petten - vergunningsprocedures
2019-02 Passende beoordeling stikstofdepositie PALLAS-reactor Arcadis, Pallas pallas petten - vergunningsprocedures
2018-02 Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. Ontwerp Gemeente Schagen, Arcadis pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Samenvatting Plan MER Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Strategic Environmental Assessment Pallas Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-10 Summary. Strategic Environmental Assessment PALLAS Pallas, Arcadis, NRG pallas petten - vergunningsprocedures
2017-05 Evaluatie MER Gebruik van Mixed-Oxide splijtstof in de Kerncentrale Borssele Arcadis borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2017-04 Beeldkwaliteitsplan Pallas. Inpassing nieuwe reactor Petten Arcadis pallas petten - algemeen
2013-11 Milieueffectrapportage uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval COVRA, Arcadis, NRG covra - vergunningen/procedures
2013-09 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis afval - richtlijn 2011/70/euratom
2011-03 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel A Min. EL&I, Arcadis, De Groot borssele ii - pzem/delta - algemeen
2011-03 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel B Min. EL&I, Arcadis, De Groot borssele ii - pzem/delta - algemeen