de Laka-catalogus

Overzicht op auteur commissie-mer

datumtitelauteurcategorie
2022-12 Voorlopig toetsingsadvies milieueffectrapport PALLAS-reactor Commissie mer pallas petten - vergunningsprocedures
2021-05 Advies reikwijdte en detailniveau MER MOG COVRA Commissie MER covra - vergunningen/procedures
2018-05 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen Commissie mer pallas petten - vergunningsprocedures
2017-07 Structuurvisie Ondergrond. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Commissie MER afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2017-05 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Commissie mer olp - productie medische isotopen
2017-02 Structuurvisie Ondergrond. Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport Commissie Mer afval - eindberging: zoutkoepels & klei
2016-04 Bestemmingsplan Pallas-reactor Petten, gemeente Schagen. Advies over reikwijdte en detailniveau over het milieueffectrapport Commissie MER pallas petten - vergunningsprocedures
2016-02 Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Commissie MER olp - productie medische isotopen
2015-11 Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Toetsingsadvies over het ontwerpprogramma Commissie MER afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-08 Nieuwe onderzoeksreactor Petten. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Commissie mer pallas petten - vergunningsprocedures
2014-04 Nationaal uitvoeringsprogramma voor langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte brandstoffen. Advies over reikwijdte en detailniveau Commissie MER afval - richtlijn 2011/70/euratom
2012-06 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Commissie MER, Min. EL&I covra - vergunningen/procedures
2012-05 Uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost: advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Commissie MER covra - vergunningen/procedures
2010-12 Oprichting kernenergiecentrale ERH in Borssele. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Commissie MER borssele ii - erh
2010-02 Onderzoeksreactor Pallas: Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Commissie Mer pallas petten - vergunningsprocedures
2009-12 Realisatie tweede kerncentrale Borssele. Advies voor richtlijnen van het milieueffectrapport Commissie MER borssele ii - pzem/delta - vergunningen en procedures
2007-12 Bouw HAVA-VU te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. Rapportnummer 1727-37 Commissie MER olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
1999-04 Toetsingsadvies over de voltooiing van de kerncentrales in Khmelnitsky 2 en Rivne 4 in de Oekraïne Commissie MER oekraïne - k2/r4
1996-05 Toetsingsadvies over het milieu-effectrapport Verhoging splijtstofgehalte en splijtstofverrijkingsgraad bij de kernenergiecentrale van EPZ te Borssele Commissie MER borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1996-04 Toetsingsadvies over MER van IRI Commissie MER iri delft
1992-06 Advies voor richtlijnen voor de inhoud van het milieu-effectrapport Uitbreiding URENCO Nederland v.o.f. Commissie MER urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1989-04 Toetsingsadvies MER opslag en verwerking radioactief afval locatie "Sloe" Commissie MER covra - vergunningen/procedures
1988-02 Advies voor de richtlijnen tbv het toetsingscriterium voor de ondergrondse opberging van radioactief afval Commissie MER afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1988-01 Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afval Commissie MER afval - opslag op land - locatiekeuze
1986-01 Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor het locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afval Commissie MER afval - opslag op land - locatiekeuze
1985-05 Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afval Commissie MER afval - opslag op land - locatiekeuze
Advies voor richtlijnen voor milieueffectrapport Modificatie Hogeflux Petten Commissie MER olp - hfr petten