Publicatie Laka-bibliotheek:
Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

AuteurCommissie mer
1-01-8-54-02.pdf
Datummei 2017
Classificatie 1.01.8.54/02 (OLP - PRODUCTIE MEDISCHE ISOTOPEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Wijziging molybdeenproductieproces NRG te Petten
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Commissie voor de milieueffectraportage
23 mei 2017 / projectnummer: 3076

1. Advies over het milieueffectrapport (MER)
Waarover gaat dit project?
Nuclear Research and consultancy Group (NRG) produceert de radioactieve stof 
molybdeen-99. Deze stof, hierna 99Mo, levert de grondstof die ziekenhuizen bij 
tal van nucleair ge-neeskundige onderzoeken gebruiken. De productie ervan vindt 
plaats in de laboratoria van NRG in Petten. 99Mo wordt gevormd bij de splijting 
van uranium. Vanwege internationale af-spraken moet NRG overstappen van hoog- 
naar laagverrijkt uranium1 voor de productie van 99Mo. Om die overstap mogelijk 
te maken moeten installaties worden aangepast en is een nieuwe Kernenergiewet-
vergunning nodig. Voordat over de vergunning wordt besloten, heeft NRG de 
milieugevolgen van de aanpassingen in een MER in beeld gebracht.
Het advies in het kort
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), die een 
besluit moet nemen over de vergunning, heeft de Commissie voor de 
milieueffectrapportage2 gevraagd om het MER te beoordelen. De Commissie 
concludeert dat het MER alle milieu-informatie bevat waarmee de ANVS een 
onderbouwd besluit over de vergunning kan nemen.
Samengevat concludeert de Commissie dat het MER duidelijk maakt waarom 
aanpassingen aan het productieproces nodig zijn en welke dat zijn. Het laat ook 
zien wat de verwachte mi-lieugevolgen zijn, zowel in de dagelijkse praktijk als 
bij ongevallen, en welke maatregelen zijn genomen om risico’s in te perken. 
Ook in de nieuwe situatie voldoen de installaties ruim aan alle wettelijke 
randvoorwaarden.