the Laka catalogue

Overview on author min-im

datetitleauthorcategory
2017-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review Meeting Min. I&M waste - general
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afval Min. I&M, ANVS waste - directive 2011/70/euratom
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPF ANVS, Min. I&M petten research location - production medical isotopes
2017-05 Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten Min. I&M emergency plans
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten Min. I&M, ANVS emergency plans
2016-06 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. I&M waste - directive 2011/70/euratom
2015-10 Advies Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Nieuwe onderzoeksreactor 'PALLAS' Min. I&M pallas petten - licensing procedures
2015-10 Samenvatting Zienswijzen Onderzoeksreactor Pallas Min. I&M pallas petten - licensing procedures
2015-09 Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp) Min. I&M waste - directive 2011/70/euratom
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - general
2013-04 Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013 Inspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M applications radionuclides - radioactive scrapmetal / recycling