the Laka catalogue

no title author date
1.01.0.60/53Opvolging aanbevelingen rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’Onderzoeksraad voor veiligheid June 2018
1.01.0.60/52Samenwerken aan nucleaire veiligheid Een onderzoek naar de samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland inzake de kerncentrales in de grensgebiedenOnderzoeksraad voor veiligheid January 2018
1.01.0.60/48Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M May 2017
1.01.0.60/47Responsplan. Nationaal Crisisplan StralingsincidentenMin. I&M, ANVS April 2017
1.01.0.60/51Factsheet JodiumprofylaxeMin.VWS March 2017
1.01.0.60/46Risicocommunicatie over stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtablettenRIVM, L.Claassen January 2016
1.01.0.60/49Stralingsincidenten veiligheidsregio's. AchtergrondinformatieInstituut Fysieke Veiligheid (IFV) January 2016
1.01.0.60/43Nationaal crisisplan StralingsincidentenMin. EZ, Min. IL&T September 2014
1.01.0.60/45Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response.B.Kolen October 2013
1.01.0.60/42'Fukushima' Lessen voor medewerkers en besturen van de hulpverlenende dienstenKernongevallenbestrijding Veiligheid February 2013
1.01.0.60/50"What if...?" Reality-Fiction scenario: Kernramp in kerncentrale BorsseleE.Dykstra September 2011
1.01.0.60/39Responsplan: Nationaal Plan KenongevallenbestrijdingMin. VROM, KFD August 2011
1.01.0.60/38Risicoschatting en –management bij radiologische en nucleaire incidentenRIVM, Smetsers March 2011
1.01.0.60/37Nederlandse interventieniveaus bij kernongevallenRIVM, S.Bader 2010
1.01.0.60/36Rampenplan gemeente VlissingenGemeente Vlissingen March 2002
1.01.0.60/35Gevolgen van een kernramp in de EemshavenK.Nienhuys, G.J.Aupers November 1996
1.01.0.60/44Straling en kerncentralesMin. VROM December 1992
1.01.0.60/33Aanvullende criteria ter beperking van maatschappelijke ontwrichtingRavenzwaaij 1992
1.01.0.60/34Kernongevallenbestrijding, rapportagemin. VROM 1992
1.01.0.60/31Implementatie kernenergiecentrale Doel: HoofdlijnenNPK December 1991
1.01.0.60/32Implementatie NPK kernenergiecentrale Emslandwerkgroep bestuurlijke organisaties 1991
1.01.0.60/29Kernongevallenbestrijding: Nota en Nationaal PlanMin. VROM February 1989
1.01.0.60/30Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende stralingNederlandse Vereniging Stralingshygiene 1989
1.01.0.60/26Een raming van de ekonomische gevolgen van kernramp Nederland voor landbouwAnna Laan July 1988
1.01.0.60/27Plaatsingsbeleid en veiligheid. De weging van veiligheidsbelang in de selektie van vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Groot-Brittannie, de V.S. en Nederland in vergelijkingWA.van Beek July 1988
1.01.0.60/24Overzicht van de gehanteerde interventie-waardenProject Herbezinning May 1988
1.01.0.60/25Uitvoerbaarheid van evacuatieProject Herbezinning May 1988
1.01.0.60/22Reorganisatie Rampenbestrijding: Op dezelfde golflengteMin. Binnenlandse Zaken April 1988
1.01.0.60/23Reorganisatie Rampenbestrijding: Groot-schalige rampenbestrijding in NederlandMin. Binnenlandse Zaken April 1988
1.01.0.60/28Economische schade van een ongeval met kerncentrale.HoofdrapportProject herbezinning 1988