the Laka catalogue

Overview on author min-eli

date â–´titleauthorcategory
2015-04 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingen GKN, NL NEA, Siempelkamp, Min. EZ, COVRA, Min. VROM, Min. EL&I, Min. I&M dodewaard - general
2013-09 Vergunning NV EPZ ten behoeve van fabricagetolerantie MOX voor kerncentrale Borssele Min. EL&I borssele i - licensing & legal procedures
2013-03 Vergunning verlenging ontwerpbedrijfsduur kerncentrale Borssele Min. EL&I borssele i - licensing & legal procedures
2012-10 Beoordelingsrapport bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele Min. EL&I borssele i - licensing & legal procedures
2012-10 Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het stresstestrapport van de OLP (kst 32645 Nr. 42) Min. EL&I petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2012-06 Advies reikwijdte en detailniveau MER: uitbreiding van de opslagvoorzieningen voor radioactief afval bij COVRA op industrieterrein Vlissingen-Oost Commissie MER, Min. EL&I covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2012-05 Netherlands' National Report for the 2nd Convention on Nuclear Safety (CNS) Extraordinary Meeting to be held in August 2011 Min. EL&I general
2012-05 Joint convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fourth review conference Min. EL&I, Min. Buitenlandse Zaken waste - general
2012 Nationaal rapport over de post-Fukushima stresstest: toelichting, belangrijkste bevindingen en conclusies Min. EL&I borssele i - general
2011-12 Netherlands’ National Report on the post-Fukushima Stress Test for the Borssele Nuclear Power Plant Min. EL&I borssele i - general
2011-11 Dutch stress tests: National progress report Min. EL&I, KFD, EC borssele i - general
2011-11 PlanMER tweede kerncentrale Borssele: concept-notitie reikwijdte en detailniveau Min. EL&I, M.Verhagen borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installaties Min. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2011-06 Energierapport 2011 Min. EL&I general
2011-06 Definitieve beschikking Brandstofdiversificatie NV EPZ Min. EL&I borssele i - licensing & legal procedures
2011-04 Advies inzake de reikwijdte en het detailniveau milieueffectrapport nieuwe kerncentrale Borssele Min. EL&I, borssele ii - erh (from sept 2010) - general (including licensing)
2011-03 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel A Min. EL&I, Arcadis, De Groot borssele ii - pzem/delta - general
2011-03 Inpasbaarheid energie-initiatieven Sloegebied: Deel B Min. EL&I, Arcadis, De Groot borssele ii - pzem/delta - general
2011-02 Randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe kerncentrales Min. EL&I, M.J.M.Verhagen new nuclear power plants general
2010-12 Samenvatting zienswijzen en adviezen nieuwe kerncentrale Borssele Min. EL&I, Insprekers borssele ii - erh (from sept 2010) - general (including licensing)