Publication Laka-library:
Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013

AuthorInspectie Leefomgeving en Transport, Min. I&M
DateApril 2013
Classification 6.07.4.95/11 (APPLICATIONS RADIONUCLIDES - RADIOACTIVE SCRAPMETAL / RECYCLING)
Front

From the publication:

Inspectierichtlijn metaal en schroot met radioactieve stoffen 2013
Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ingangsdatum 1 juni 2013

Datum 11 april 2013
Status Definitief

Inleiding
Deze inspectierichtlijn van de Inspectie Leefomgeving en Transport - Kernfysische
Dienst is bestemd voor de volgende doelgroepen:
• inzamelaars, bewerkers, gebruikers, handelaren enz. van/in metaal (dat al
dan niet eerder gebruikt is in industriële processen);
• inzamelaars, bewerkers, gebruikers, handelaren enz. van/in metaaischroot
(verder kortheidshalve schroot genoemd);
• overige bedrijven die hiertoe door de Inspectie Leefomgeving en Transport -
Kernfysische Dienst schriftelijk zijn aangewezen.

Deze inspectierichtlijn is een praktische uitleg van de Kernenergiewet en de daarop
gebaseerde besluiten, regelingen, richtlijnen en verordeningen op het gebied van
metaal en schroot dat mogelijk is verontreinigd met radioactieve stoffen. Het is een
handleiding, waarin de procedure wordt beschreven die gevolgd moet worden bij het
aantreffen van metaal en schroot met een verhoogd stralingsniveau. Deze richtlijn
komt in de plaats van de inspectierichtlijn van 24 maart 2011, die hiermee vervalt
en blijft geldig tot intrekking, of tot het verschijnen van een volgende versie.

De inspectierichtlijn op hoofdlijnen
1. Zorg dat waar voorgeschreven (zie het Besluit detectie radioactief besmet
schroot), of wenselijk, stralingsmetingen aan ladingen metaal of schroot
worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor geschikte meetapparatuur en laat de
metingen uitvoeren door daarvoor opgeleide en ervaren personen (zie de
Regeling detectie radioactief besmet schroot).
2. Indien bij stralingsmetingen met een poortdetector of een kraandetector aan
een lading metaal of schroot een verhoogd stralingsniveau wordt vastge
steld, voer dan vervolgens met handmeetapparatuur nader onderzoek uit
aan de buitenzijde van de lading. Het is daarbij niet toegestaan de verpak
king te openen, de lading te sorteren, de lading te lossen, op een lading te
klimmen enz.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.