Publicatie Laka-bibliotheek:
Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen (ontwerp)

AuteurMin. I&M
1-01-4-15-06.pdf
Datumseptember 2015
Classificatie 1.01.4.15/06 (AFVAL - RICHTLIJN 2011/70/EURATOM)
Voorkant

Uit de publicatie:

Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval
en verbruikte splijtstoffen. (ontwerp)

Samenvatting
In het nationale programma wordt het beleid voor het beheer van radioactief 
afval en verbruikte splijtstof beschreven, van het ontstaan ervan tot aan de 
eindberging. Radioactief afval en verbruikte splijtstof worden bovengronds 
opgeslagen voor een periode van ten minste 100 jaar. Rond 2130 is geologische 
eindberging voorzien. Een locatiekeuze is nu niet aan de orde.
In onze moderne samenleving kan iedereen in aanraking komen met een activiteit 
waarbij radioactiviteit wordt gebruikt of geproduceerd. Bij onder meer het 
gebruik van medische isotopen in de gezondheidszorg, bij energieproductie of 
in laboratoria ontstaat onvermijdelijk radioactief afval. Ook in het verleden 
is in Nederland radioactief afval geproduceerd. Dit afval wordt nu veilig 
opgeslagen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen bij de Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Ook in de toekomst dient het beheer 
van radioactief afval en als radioactief afval beschouwde verbruikte 
splijtstof (verder: radioactief afval) zodanig te zijn dat het geen gevaar 
voor mens en milieu oplevert.

Hoeveelheid radioactief afval
Momenteel is bijna 86 m3 hoogradioactief afval bij de COVRA opgeslagen. Qua 
omvang is dit te vergelijken met de inhoud van een flinke zeecontainer. Daarvan 
is ca. 70% ontstaan bij de productie van kernenergie. De overige 30% is 
voornamelijk ontstaan bij de productie en het gebruik van medische isotopen 
en voor een klein deel bij onderzoek.
Daarnaast is bij COVRA ca. 11.000 m3 laag- en middelradioactief afval opgeslagen. 
Dit afval is voornamelijk ontstaan bij industriële toepassingen maar ook in 
laboratoria, ziekenhuizen en bij de productie van kernenergie. Ook ligt er
ca. 17.000 m3 NORM-afval: dit is radioactief afval dat afkomstig is van 
natuurlijke materialen, zoals ertsen. Begin 2015 is in totaal bijna 30.000 m3 
radioactief afval opgeslagen bij COVRA. In 2130 zal volgens prognose 70.000 m3 
radioactief afval opgeslagen zijn. Hiervan zal 401 m3 hoogradioactief afval zijn.
In het verleden (1985-1992) is radioactief afval op het terrein van ECN in Petten 
opgeslagen. Er loopt een project om dit zogenaamde ‘historische afval’ naar 
COVRA over te brengen.