de Laka-catalogus

Overzicht op auteur anvs

datumtitelauteurcategorie
2023-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2022 ANVS ongelukken
2022-07 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021 ANVS ongelukken
2022-03 Jaarverslag ANVS 2021 ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2021-07 National report for the Council Directive 2011/70/Euratom Min. I&W, ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2021-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020 ANVS ongelukken
2021-04 Jaarverslag ANVS 2020 ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2020-05 Jaarverslag ANVS 2019 ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2020-05 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019 ANVS ongelukken
2019-09 ANVS reactie op wettelijke ZBO evaluatie ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2019-07 Convention on Nuclear safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Eight Review Meeting ANVS algemeen
2019-05 Jaarverslag ANVS 2018 ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2019-05 Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2018 ANVS ongelukken
2018-12 Ambtshalve wijzigingsvergunning o.g.v. de Kernenergiewet verleend aan N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland t.b.v. de Kernenergiecentrale Borssele i.v.m. WENRA Reference Levels ANVS borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2018-08 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2018-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2017 ANVS ongelukken
2018-05 Jaarverslag ANVS 2017 ANVS algemeen - anvs / kfd (toezichthouder)
2018-01 Vergunning NRG in verband met actualisatie voorschriften ten aanzien van historisch afval ANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-06 Beantwoording vragen van de Europese Commissie over het nationale programma radioactief afval Min. I&M, ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2017-06 Goedkeuring Plan van Aanpak RWMP ANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2017-05 Definitieve Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG V.O.F. ten behoeve van wijzigingen in verband met de conversie van HEU naar LEU bij de MPF ANVS, Min. I&M olp - productie medische isotopen
2017-04 Responsplan. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten Min. I&M, ANVS rampenplannen
2017-04 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016 ANVS ongelukken
2016-08 Convention on Nuclear Safety (CNS). National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Seventh Review Meeting ANVS algemeen
2016-07 Revisievergunning Kerncentrale Borssele (10EVA13) ANVS borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
2016-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015 ANVS ongelukken
2016-05 National report for the Council Directive 2011/70/EURATOM establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste. ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-12 Goedkeuring plannen van aanpak historisch radioactief afval ANVS olp - historisch afval (waste storage facility-pluggenloods)
2015-12 Reactie op het toetsadvies van de Commissie m.e.r. en de ingediende zienswijzen op het Ontwerp Nationaal Programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen ANVS afval - richtlijn 2011/70/euratom
2015-06 Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014 ANVS ongelukken