Publicatie Laka-bibliotheek:
Bestemmingsplan Toelichting PALLAS-reactor. Ontwerp

AuteurGemeente Schagen, Arcadis
1-01-8-56-18.pdf
Datumfebruari 2018
Classificatie 1.01.8.56/18 (PALLAS PETTEN - VERGUNNINGSPROCEDURES)
Voorkant

Uit de publicatie:

Bestemmingsplan Toelichting
PALLAS-reactor
Ontwerp

februari 2018
Gemeente Schagen, Arcadis

Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, verder PALLAS genoemd, heeft het 
voornemen om een multifunctionele nucleaire reactor te realiseren, die 
geschikt is voor het produceren van medische isotopen, industriële isotopen 
en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Deze reactor, verder 
de PALLAS-reactor genoemd, dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux 
Reactor (HFR) in Petten, die in 2017 56 jaar operationeel is en tegen het 
einde van zijn economische levensduur loopt.

De nieuwe PALLAS-reactor past niet binnen het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan is conserverend van aard (
Ruimtelijke plannen; vastgesteld 22 april 2014 en grotendeels onherroepelijk 
geworden 18 mei 2016; NL.IMRO.0441.BPBGZIJPE-VA03). Dit betekent dat in dit 
bestemmingsplan onvoldoende planologische ruimte is opgenomen voor de gewenste 
realisatie van de PALLAS-reactor. 

Om het voornemen te kunnen realiseren moet het concentratiegebied voor 
nucleaire activiteiten worden uitgebreid, zodat de beoogde locatie van de 
reactor, het reactorgebouw en de daaraan direct gekoppelde functionaliteiten, 
het zogenaamde nucleaire eiland, hier in zijn geheel binnen valt. Tevens 
dient een grotere bouwhoogte mogelijk te worden gemaakt voor het 
reactorgebouw, dit is het gebouw waarin de reactor zich bevindt. Bovendien 
omvat het plangebied een zoekgebied voor de benodigde secundaire 
koelvoorzieningen.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisering van het nucleaire 
eiland en secundaire koelvoorzieningen en daarmee de PALLAS-reactor 
planologisch mogelijk.