de Laka-catalogus

Overzicht op auteur nederland

datumtitelauteurcategorie
2019-04 Position Paper Bijdrage Kernenergie aan het halen van de klimaatdoelstellingen Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2018-11 Het klimaat rond kernenergie. Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? WISE Nederland ke & broeikas - wel/niet oplossing + scenario's
2017-11 Medical isotopes. Global importance and opportunities for the Netherlands in a European context Nucleair Nederland allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2017-04 Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor Nederland Nucleair Nederland allerlei - medische isotopen - nucleaire geneeskunde
2017-02 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2016-10 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2014-11 Toekomstige kosten kerncentrale Borssele – Heeft Delta genoeg geld? H.Damveld, WISE Nederland borssele - algemeen
2013* Stable isotopes Urenco Nederland BV urenco/ucn - stabiele isotopen productie
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 - 26 april 2011 Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 – 26 april 2011 Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - werkgevers/kivi
2010-12 Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2008-09 Radioactiviteit en straling. Natuurlijk nuttig. Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2008-05 Radioactiviteit: natuurlijk nodig! Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2007 Radioactiviteit en straling - Natuurlijk nuttig! Nucleair Nederland atoomlobby - nederland - bedrijven
2005 Enriching the future (english) Urenco Nederland BV urenco/ucn - algemeen
2005 Enriching the future (dutch) Urenco Nederland BV urenco/ucn - algemeen
2004-04 Mileujaarverslag 2003. Markt, Maatschappij en Milieuzorg Electrabel Nederland elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
2003-05 Milieueffectrapport Uraniumverrijkingsindustrie Urenco Almelo, behorende bij aanvraag 16 mei uitbreiding naar 3500 tSW/jaar Urenco Nederland BV urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
2001-06 Wetgeving stralingsbescherming Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
2000 Licht op klimaatonderzoek; onderzoek in het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering Programmabureau NOP, Nederlands Onderzoeksprogramma ke & broeikas - algemeen klimaat & co2 reductie
1999-12 Kernenergiewet Band 1: Tekst van de Wet; Toelichting; Uitvoeringsvoorschriften met aanvullingen) Nederlandse Staat, C. Thijssen aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1999-12 Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1992-07 Verdrag van Washington Nederland, United Kingdom, Germany, USA. urenco/ucn - algemeen
1992* The Uranium Enrichment Plant Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn - algemeen
1991 Kernenergiewet (zesde druk, 3e gecumuleerde aanvulling) Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1990-10 The ICRP recommendations for the 90s Nederlandse Vereniging Stralingshygiene straling - normen
1990 Individuele dosiscontrole van werkers. Nederlandse Vereniging Stralingshygiene straling - gevolgen - werknemers/sters
1990 Het verzamelen, bewerken, opslaan en het zich ontdoen van afval waarin zich radioactiviteit bevindt Nederlandse Vereniging Stralingshygiene toepassingen radionucliden - rest
1989 Kernenergiewet (zesde druk) Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1989 Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende straling Nederlandse Vereniging Stralingshygiene rampenplannen
1986-11 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 18-4-1980). Koninklijk besluit nr. 26 Staat der Nederlanden borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1986-05 Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend...... Urenco Nederland BV urenco/ucn - vergunningen/bezwaarschriften
1983-06 Kernenergie en mensenrechten Nederlands Juristen Comite atoomstaat - algemeen
1983-05 Kernenergie? Da's geen werk! Manifest Demo 14-5 Antwerpen Energiekomite Zuid-Nederland belgië - algemeen
1983-01 Tussenrapport Bijlage 10: Opinie onderzoek Stuurgroep BMD, Nederlandse stichting voor Statistiek opinie - brede maatschappelijke discussie
1982 Kernenergiewet: 2e gecumuleerde aanvulling Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1981-12 Kernenergiewet Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1981-02 Energie: De toekomst onder ogen zien Raad van Kerken Nederland opinie - maatschappelijke organisaties
1981 Kernenergie in de Filippijnen Filippijnengroep Nederland filippijnen
1981 Actieradius Kernenergie Vereniging Nederland atoomlobby - nederland - algemeen
1980-05 Stralingshygiene en maatschappij: een risico in perspectief Nederlandse Vereniging Stralingshygiene straling - algemeen
1980-05 Stralingshygiene en maatschappij Nederlandse Vereniging Stralingshygiene straling - gevolgen - rest
1980* Urenco Nederland BV (Corporate brochure) Urenco Nederland BV urenco/ucn - algemeen
1980 Stralingshygiëne en maatschappij: een risico in perspectief Nederlandse Vereniging Stralingshygiene straling - algemeen
1979-09 Koninklijk Besluit. Beschikkende op de beroepen ingesteld door….(…) (wijziging beschikking 18 juni 1973) Staat der Nederlanden borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1978 Kernenergie. De kerken een zorg Raad van Kerken Nederland opinie - maatschappelijke organisaties
1977 Elektriciteitswet Nederlandse Staat aansprakelijkheid / verzekeringen / wetgeving
1976-04 Kern? Energie. oa. gevolgen kerncentrale in Eemsmondgebied Energiegroep Noord-Nederland nieuwe kerncentrales - locatiekeuze
1976-04 Kernenergie. Een overzicht van problemen rond kernenergie met een studie over de gevolgen van de vestiging van een kerncentrale bij de Eemsmond Energiegroep Noord-Nederland opinie - maatschappelijke organisaties
1975-09 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 23-3-1972) Staat der Nederlanden borssele i - vergunningen, bezwaren & procedures
1970-03 Verdrag van Almelo Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk urenco/ucn - algemeen
1967-05 Kernenergie in Japan Nederlandse ambassade japan - algemeen
1965-10 Industriële toepassing van Activeringsanalyse Nederlands Atoomforum toepassingen radionucliden - rest
1964-11 Application of large Radiation sources in industry Nederlands Atoomforum toepassingen radionucliden - rest
Overeenkomst tussen Nederland, BRD en België enerzijds en de SBK anderzijds inzake deelneming in het risico mbt de SNR 300 BRD, Belgie, Nederland duitsland - kalkar - nederlandse betrokkenheid

*: Geschatte datum