Publicatie Laka-bibliotheek:
Het klimaat rond kernenergie. Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?

AuteurWISE Nederland
6-01-2-16-77.pdf
Datumnovember 2018
Classificatie 6.01.2.16/77 (KE & BROEIKAS - WEL/NIET OPLOSSING + SCENARIO'S)
Voorkant

Uit de publicatie:

Het klimaat rond kernenergie
Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering
tegen te gaan?
Publicatie ter ere van het 40-jarig bestaan van WISE
WISE (World Information Service on Energy)
Amsterdam, november 2018

Inleiding
WISE (World Information Service on Energy) bestaat 40 jaar.
De organisatie speelde gedurende vier decennia een leidende rol in de internationale 
strijd tegen kernenergie. Ook vandaag de dag is WISE een levendige club die niet weg 
te denken is uit het landschap van ngo’s en milieuclubs. Of misschien toch wel?

Klimaatverandering
Het energiedebat wordt de laatste jaren in toenemende mate bepaald door de urgentie 
van de klimaatverandering. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van 
vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. 
Alles draait hierbij om de vermindering van de CO2-uitstoot. Andere milieuproblemen 
die onze energiehonger met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Zo is te 
verklaren dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm 
van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren 
geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate onverschillig te 
worden.

Oude en nieuwe activisten
Ondertussen vergrijst de antikernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die 
nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie, vooral hoort over klimaatverandering en 
daarom wellicht vatbaarder is voor de beloften van de nucleaire industrie. De 
thoriumreactor wordt bijvoorbeeld steeds vaker genoemd als een schone en veilige 
oplossing. 
De grote problemen die ook deze technologie met zich meebrengt worden gebagatelliseerd, 
lessen uit het verleden worden weggewuifd als ideologisch ingegeven verzinselen. In de 
ogen van de eco-modernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige antikernenergie-activisten 
de vooruitgang.
Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen 
de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.

Zelfonderzoek
WISE onderzocht in het jubileumjaar 2018 of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie. 
Oude argumenten werden getoetst aan de nieuwe realiteit. De overkoepelende vraag was hierbij: 
“Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?”.
WISE nam de oude argumenten van de antikernenergiebeweging onder de loep en onderzocht
of deze nog voldoen om de nieuwe vragen te beantwoorden. Dit leidde tot dit dossier met 
achtergrondinformatie over kernenergie en klimaat.
Regelmatig wordt WISE door journalisten, geïnteresseerden en mensen uit de eigen achterban
gevraagd om stelling te nemen ten opzichte van een aantal kritische vragen die van belang 
zijn voor de energietransitie. Vragen zoals bijvoorbeeld:
• Zijn de klimaatdoelen van Parijs te halen zonder kernenergie, met alleen zon en wind?
• Hebben we kernenergie in een CO2-arm energiesysteem niet nodig om de leverings-
zekerheid te garanderen?
• Zijn kolencentrales niet erger dan kerncentrales?
• Worden de gevaren van kernenergie niet overdreven?
• Als nieuwe kernreactoren inherent veilig worden, is het dan niet slim om die technologie te 
omarmen?

We hebben de antwoorden op deze en meer vragen samengebracht in dit dossier.