the Laka catalogue

Overview on author nederland

datetitleauthorcategory
2019-04 Position Paper Bijdrage Kernenergie aan het halen van de klimaatdoelstellingen Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2018-11 Het klimaat rond kernenergie. Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? WISE Nederland np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
2017-11 Medical isotopes. Global importance and opportunities for the Netherlands in a European context Nucleair Nederland miscellaneous - radio isotopes - nuclear medicine / medical applications
2017-04 Medische isotopen. Belang voor de wereld en kansen voor Nederland Nucleair Nederland miscellaneous - radio isotopes - nuclear medicine / medical applications
2017-02 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2016-10 Kernenergie voor onze toekomst - Roadmap voor de rol van kernenergie binnen een CO2-vrije energievoorziening in Nederland Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 – 26 april 2011 Nucleair Nederland nuclear lobby - employers / kivi / large scale consumers
2011-04 Tsjernobyl 25 jaar na dato: 26 april 1986 - 26 april 2011 Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2010-12 Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-09 Radioactiviteit en straling. Natuurlijk nuttig. Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2008-05 Radioactiviteit: natuurlijk nodig! Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
2004-04 Mileujaarverslag 2003. Markt, Maatschappij en Milieuzorg Electrabel Nederland utilities - other/general
2003-05 Milieueffectrapport Uraniumverrijkingsindustrie Urenco Almelo, behorende bij aanvraag 16 mei uitbreiding naar 3500 tSW/jaar Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2001-06 Wetgeving stralingsbescherming Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1999-12 Kernenergiewet Band 2: Internationale regelingen; Wet aansprakelijkheid ongevallen; Wet aansprakelijkheid exploitanten nucleaire schepen Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1999-12 Kernenergiewet Band 1: Tekst van de Wet; Toelichting; Uitvoeringsvoorschriften met aanvullingen) Nederlandse Staat, C. Thijssen liability / insurance / legislation
1992-07 Verdrag van Washington Nederland, United Kingdom, Germany, USA. urenco/ucn almelo - general
1990-10 The ICRP recommendations for the 90s Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - standards
1986-11 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 18-4-1980). Koninklijk besluit nr. 26 Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1986-05 Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de inrichting waarvoor laatstelijk vergunning is verleend...... Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1983-06 Kernenergie en mensenrechten Nederlands Juristen Comite atomic state - general
1983-05 Kernenergie? Da's geen werk! Manifest Demo 14-5 Antwerpen Energiekomite Zuid-Nederland belgium - general
1983-01 Tussenrapport Bijlage 10: Opinie onderzoek Stuurgroep BMD, Nederlandse stichting voor Statistiek public opinion - broad societal discussion
1981-12 Kernenergiewet Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
1981-02 Energie: De toekomst onder ogen zien Raad van Kerken Nederland opinion - civil society
1980-05 Stralingshygiene en maatschappij: een risico in perspectief Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - consequences - other
1979-09 Koninklijk Besluit. Beschikkende op de beroepen ingesteld door….(…) (wijziging beschikking 18 juni 1973) Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1976-04 Kernenergie. Een overzicht van problemen rond kernenergie met een studie over de gevolgen van de vestiging van een kerncentrale bij de Eemsmond Energiegroep Noord-Nederland opinion - civil society
1976-04 Kern? Energie. oa. gevolgen kerncentrale in Eemsmondgebied Energiegroep Noord-Nederland new nuclear power plants - site selection
1975-09 Beschikkende op de beroepen ingesteld door…. (…) (wijziging beschikking 23-3-1972) Staat der Nederlanden borssele i - licensing & legal procedures
1974-04 Praktische handleiding bij een lessenreeks over kernenergie en alternatieve energiebronnen Edukatieve Werkgroep V.V.N. Nederland educational, material for schools
1970-03 Verdrag van Almelo Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk urenco/ucn almelo - general
1967-05 Kernenergie in Japan Nederlandse ambassade japan - general
1965-10 Industriële toepassing van Activeringsanalyse Nederlands Atoomforum applications radionuclides - other
1964-11 Application of large Radiation sources in industry Nederlands Atoomforum applications radionuclides - other
Toekomstige kosten kerncentrale Borssele – Heeft Delta genoeg geld? H.Damveld, WISE Nederland borssele i - general
Kernenergiewet (zesde druk) Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
Kernenergiewet (zesde druk, 3e gecumuleerde aanvulling) Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
Individuele dosiscontrole van werkers. Nederlandse Vereniging Stralingshygiene radiation - employees
Het verzamelen, bewerken, opslaan en het zich ontdoen van afval waarin zich radioactiviteit bevindt Nederlandse Vereniging Stralingshygiene applications radionuclides - other
Radioactiviteit en straling - Natuurlijk nuttig! Nucleair Nederland nuclear lobby - companies
Actieradius Kernenergie Vereniging Nederland nuclear lobby - netherlands general
Water, Bodem, Lucht Nederlandse vereniging tegen water- Bodem- en Luchtverontreiniging radiation - consequences - other
Licht op klimaatonderzoek; onderzoek in het Nationaal Onderzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging en Klimaatverandering Programmabureau NOP, Nederlands Onderzoeksprogramma np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
Kernenergie in de Filippijnen Filippijnengroep Nederland philippines
Overeenkomst tussen Nederland, BRD en België enerzijds en de SBK anderzijds inzake deelneming in het risico mbt de SNR 300 BRD, Belgie, Nederland germany - kalkar - dutch involvement
* Stable isotopes Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - stable isotopes production
Enriching the future (dutch) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
Enriching the future (english) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
* Urenco Nederland BV (Corporate brochure) Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
* The Uranium Enrichment Plant Almelo Urenco Nederland BV urenco/ucn almelo - general
Kernenergie. De kerken een zorg Raad van Kerken Nederland opinion - civil society
Opvang van ongevallen en incidenten bij het werken met ioniserende straling Nederlandse Vereniging Stralingshygiene emergency plans
Kernenergiewet: 2e gecumuleerde aanvulling Nederlandse Staat liability / insurance / legislation
Elektriciteitswet Nederlandse Staat liability / insurance / legislation

*: Estimated date