Publication Laka-library:
Verdrag van Washington

AuthorNederland, United Kingdom, Germany, USA.
1-01-8-30-31.pdf
DateJuly 1992
Classification 1.01.8.30/31 (URENCO/UCN ALMELO - GENERAL)
Remarks Agreement between the Three Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America regarding the Establishment, Construction and Operation of a Cm 5009 Uranium Enrichment Installation in the United States. Washington, 24 July 1992
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanniëen Noord-Ierland en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voorde verrijking van uranium in de Verenigde Staten; Washington, 24 juli 1992 - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1992-174.pdf
Front

From the publication:

Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Koninkrijk der
Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Verenigde
Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een
installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, de Regering van
de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van het Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna te noemen
„de Drie Regeringen"), en de Regering van de Verenigde Staten van
Amerika (hierna te noemen „de Regering van de Verenigde Staten");
Gelet op de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden,
de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland inzake de samenwerking bij de ontwik-
keling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de
produktie van verrijkt uranium, ondertekend te Almelo op 4 maart
1970 (het Verdrag van Almelo);
Geleid door de wens een intergouvernementeel kader vast te stellen
voor een Gezamenlijke Onderneming in de Verenigde Staten die
gebruik maakt van het in de drie Europese landen ontwikkelde