Publication Laka-library:
Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning. Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar van URENCO Nederland B.V. te Almelo

AuthorUrenco Nederland BV
1-01-8-36-18.pdf
DateDecember 2010
Classification 1.01.8.36/18 (URENCO/UCN ALMELO - LICENSING PROCEDURES & LAWSUITS)
Front

From the publication:

Aanvraag tot wijziging van de Kernenergiewetvergunning
Uitbreiding van de productiecapaciteit naar 6.200 tSW/jaar
van URENCO Nederland B.V. te Almelo.
December 2010

1. INLEIDING
URENCO Nederland B.V. maakt deel uit van de URENCO Groep (URENCO Ltd.), 
met tevens vestigingen in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. 
URENCO Nederland B.V. bedrijft in Almelo verrijkingsinstallaties voor de 
productie van licht verrijkt uranium in de vorm van UF6 voor 
elektriciteitsbedrijven met kerncentrales in bijna twintig landen over de 
gehele wereld.
URENCO Nederland B.V. heeft vergunning voor een, op enig moment, maximale 
operationele capaciteit van 4.950 tSW/jaar. Deze capaciteit is vergund 
middels de beschikking RB/2009065371 d.d. 17 december 2009 op de aanvraag 
voor wijziging d.d. 11 maart 2009. Deze wijziging betrof o.a. een verhoging 
van de productiecapaciteit naar 4.950 tSW/jaar en een verhoging van de
maximale hoeveelheden UF6 binnen de inrichting ten opzichte van de 
oorspronkelijke revisie KEW-vergunning, SAS/2007087941, die dateert van 15 
oktober 2007. Deze revisievergunning is verstrekt op de aanvraag van URENCO 
van 12 oktober 2006.
Op basis van een sterk gegroeide orderportefeuille en de nog te verwachten 
groei zal URENCO Nederland B.V. op kortere termijn moeten uitbreiden naar een 
capaciteit van 6.200 tSW/jaar. Verder zal voor een ongestoorde productie de 
maximale hoeveelheid UF6 binnen de inrichting moeten toenemen.
Onder 22.5 in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage 
is bepaald dat de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt bij een vergroting van de 
verrijkingscapaciteit op jaarbasis van 500 tSW/jaar of meer. De hierbij 
aangevraagde wijziging betekent een uitbreiding van 1250 tSW/jaar. URENCO 
Nederland B.V. heeft met betrekking tot de hier aangevraagde wijziging de 
mer-procedure doorlopen en een MER opgesteld dat samen met deze aanvraag is 
ingediend.
De aanvraagdocumentatie bestaat uit een aanvraag met beschrijving van de 
voorgenomen wijzigingen en de effecten als gevolg van deze wijzigingen. 
Onderbouwingen en verdere toelichting zijn opgenomen in de bijlagen.