the Laka catalogue

Overview on author kfd

datetitleauthorcategory
2014-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2013 Min.IL&T, KFD accidents
2013-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2012 Min.IL&T, KFD accidents
2013-01 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011 Min.IL&T, KFD accidents
2011-11 Dutch stress tests: National progress report Min. EL&I, KFD, EC borssele i - general
2011-09 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2010 Min. VROM, KFD accidents
2011-08 Responsplan: Nationaal Plan Kenongevallenbestrijding Min. VROM, KFD emergency plans
2011-03 Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCB Min. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen borssele i - licensing & legal procedures
2010-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009 Min. VROM, KFD accidents
2009-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2008 KFD, Min. VROM accidents
2009-03 Veertig jaar nucleair toezicht (Kernfysische Dienst) Min. VROM, KFD general - anvs / kfd (dutch regulatory authority)
2008 Storingsrapportage 2007. Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties in 2007 KFD, Min. VROM accidents
2007-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2006 (Storingsrapportage 2006) KFD, Min. VROM accidents
2006-05 Nucleaire installaties in Nederland. Rapportage 2005 KFD, Min. VROM accidents
2005-05 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2004 (Storingsrapportage 2004) KFD, Min. VROM accidents
2004-08 Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire installaties gedurende 2003 (Storingsrapportage 2003) Min. VROM, KFD accidents
2003-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2002 Min. VROM, KFD accidents
2002-09 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrale Borssele en bij de overige Nederlandse nucleaire installaties gemeld gedurende 2001 Min. VROM, KFD accidents
2002 Opslag en vervoer. Handhaving Kernenergiewet bij opslag tijdens vervoer van radioactieve stoffen in de periode 2000-2001 A.C.Koolwijk, Min. VROM, KFD transports - netherlands - general
2001-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 2000 Min. VROM, KFD accidents
2000-07 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard en bij de overige nucleaire installaties gemeld gedurende 1999 Min. VROM, KFD accidents
1999-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1998 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1998-06 Gebeurtenissen in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard, en bij de overige nucleaire installaties gedurende 1997 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1997-05 Gebeurtenissen in 1996 in de kerncentrales Borssele en Dodewaard en bij de vergunninghouders ECN en COVRA Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1996-07 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1995 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1995-08 Gebeurtenissen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1994 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1994-10 Storingen in de kerncentrales Borrsele en Dodewaard gedurende 1993 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1992 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1993-06 Dutch procedures guide for conducting Probabilistic Safety Assessment of nuclear power plants (Level 1) KFD new nuclear power plants general
1992-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1991 Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, KFD accidents
1991-07 Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard gedurende 1990 Min. Sociale Zaken & werkgelegenheid, KFD accidents
1988-03 Actieplan "Veiligheid van Kerncentrales". Veiligheidsstudies Borssele Dodewaard. De gevoeligheid van reactiviteitsongevallen Project Herbezinning, P.de Munk, KFD nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1987-02 Post-OSART-werkplan kerncentrale Borssele KFD borssele i - general
1987-02 Overzicht van voorbeelden die niet in het OSART rapport zijn opgenomen KFD borssele i - general
1981-08 Resultaat van studie naar veiligheid van Canadese zwaarwater reactor CANDU KFD, ECN, KEMA nuclear safety - reactors - candu