the Laka catalogue

no title author date
1.01.4.21/04Ondergrondse berging van onverwerkbaar afvalMin. VROM December 1991
1.01.4.21/10Toetsingsadvies over locatiegebonden MER verwerking en opslag radio-actief afvalCommissie MER January 1988
1.01.4.21/09Toetsingsadvies over locatie-onafhankelijk MER en advies richtlijnen voor het locatie-gebonden MER inzake opslag en verwerking van radioactief afvalCommissie MER January 1986
1.01.4.21/08Kiezen van lokaties voor gevaarlijk (radioactief) afvalMin. VROM November 1985
1.01.4.21/03Advies over mogelijke lokaties voor opslag van radioactief afvalLOFRA October 1985
1.01.4.21/12Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioacĀ­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken July 1985
1.01.4.21/11Advies richtlijnen MER verwerkings- en opslagbedrijf radioactief afvalCommissie MER May 1985
1.01.4.21/07Interimadvies over mogelijke lokaties voor de opslag van radioactief afvalLOFRA April 1985
1.01.4.21/02Lokatiekeuze opslagfaciliteit radiactief-afval. Brieven LOFRA aan provinciesLOFRA March 1985
1.01.4.21/06Mogelijkheden van interimopslag in Nederland van bestraalde splijtstofelementen en kernsplijtingsafvalMINSK, KEMA, ECN June 1984
1.01.4.21/05Controversezitting verwerking en opbergen van radioactief afvalStuurgroep BMD October 1982
1.01.4.21/13Interimopslag radioaktief afval Zijpe/Velsen *
1.01.4.21/01Vragen over OPLA, MINSK2e Kamer

*: Estimated date
See also Adder:
  • LOFRA Location Choice Radioactive Waste Storage Facility