de Laka-catalogus

Overzicht op auteur opla

datumtitelauteurcategorie
1993-09 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport aanvullend onderzoek fase 1. OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1993-09 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Bijlage aanvullend onderzoek fase 1. OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1991 Voorstudie terughaalbaarheid van radioactief afval. Eindrapport OPLA project MIJBO-1A/52817 OPLA, W.M.G.T. veBroek, TU Delft afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1989-05 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindraport Fase 1; Bijlage 2 OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1989-05 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1 OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1989-05 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Eindrapport Fase 1; Bijlage 1 OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1988-08 Stralingsschade in NaCl OPLA afval - opslag op land (oa zout/klei)
1987-10 Locatie-gebonden milieu-effect rapport inzake verwerking en opslag van radioactief afval COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1987-10 Bijlagen locatie gebonden MER COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987) OPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1986-02 Onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval in Nederland. Tussenrapport Fase 1.September 1984-december 1985 OPLA afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1985-10 Locatie-onafhankelijke milieu-effect rapport inzake opslag en verwerking radioactief afval COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1985-10 Bijlagen lokatie onafhankelijke MER COVRA, NUCON, Ecoplan covra - vergunningen/procedures
1984-06 Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland OPLA, Min. EZ afval - eindberging: zoutkoepels & klei