de Laka-catalogus

Overzicht op auteur 2e-kamer

datumtitelauteurcategorie
2009-09 Joint Convention questions posted to The Netherlands in 2009: The Netherlands 3rd national report 2009: Supplement Questions and Answers 2e Kamer afval - algemeen
2002-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
2002 Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.2 2e Kamer algemeen
1998-03 Opwerkingscontracten, Handelingen in de Tweede Kamer 2e Kamer afval - opwerkingscontracten
1998 Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet) 2e Kamer afval - eindberging: zoutkoepels & klei
1994 Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1990 Wetenschapsbudget 1991 2e Kamer algemeen
1988-12 Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -1998 2e Kamer elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
1986-05 Tsjernobyl. Handelingen Tweede Kamer 2e Kamer tsjernobyl - gevolgen nederland - algemeen
1986 Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer 2e Kamer algemeen
1985-05 Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1984 Vragen over OPLA, MINSK 2e Kamer afval - opslag op land - lokatiekeuze
1984 Organisatie Elektriciteitsvoorziening 2e Kamer elektriciteit - bedrijven - rest & algemeen
1983-03 Antwoorden Kamervragen Commissie Beek 2e Kamer kosten
1982-08 Zonder titel 2e Kamer algemeen
1982 Wetenschapsbeleid 1982 2e Kamer algemeen
1980-10 KEMA-afval 2e Kamer kema - afval
1976-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1976 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1975-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1975 2e Kamer nieuwe kerncentrales - lokatiekeuze
1975 Interimrapport van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek 2e kamer, LSEO algemeen
1975 National Energy Research Steering Group 2e kamer, LSEO algemeen
1975 Energie 1976, 2e interimrapport 2e kamer algemeen