the Laka catalogue

Overview on author 2e-kamer

datetitleauthorcategory
2009-09 Joint Convention questions posted to The Netherlands in 2009: The Netherlands 3rd national report 2009: Supplement Questions and Answers 2e Kamer waste - general
2002-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
2002 Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.2 2e Kamer general
1998-03 Opwerkingscontracten, Handelingen in de Tweede Kamer 2e Kamer waste - reprocessing, contracts & discussions
1998 Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet) 2e Kamer waste - geological disposal in salt/clay
1994 Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1990 Wetenschapsbudget 1991 2e Kamer general
1988-12 Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -1998 2e Kamer electricity - price / capacity / consumption
1986-05 Tsjernobyl. Handelingen Tweede Kamer 2e Kamer chernobyl accident - consequences the netherlands - general
1986 Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer 2e Kamer general
1985-05 Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1984 Vragen over OPLA, MINSK 2e Kamer waste - storage above ground - site selection
1984 Organisatie Elektriciteitsvoorziening 2e Kamer utilities - other/general
1983-03 Antwoorden Kamervragen Commissie Beek 2e Kamer costs
1982-08 Zonder titel 2e Kamer general
1982 Wetenschapsbeleid 1982 2e Kamer general
1980-10 KEMA-afval 2e Kamer kema arnhem - waste
1976-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1976 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1975-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1975 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1975 Interimrapport van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek 2e kamer, LSEO general
1975 National Energy Research Steering Group 2e kamer, LSEO general
1975 Energie 1976, 2e interimrapport 2e kamer general