the Laka catalogue

Overview on author 2e-kamer

datetitleauthorcategory
2009-09 Joint Convention questions posted to The Netherlands in 2009: The Netherlands 3rd national report 2009: Supplement Questions and Answers 2e Kamer waste - general
2002-08 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB-deel 1: Ontwerp Planologische kernbeslissing 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1998-03 Opwerkingscontracten, Handelingen in de Tweede Kamer 2e Kamer waste - reprocessing, contracts & discussions
1988-12 Verslag mondeling overleg Electriciteitsplan 1989 -1998 2e Kamer electricity - price / capacity / consumption
1986-05 Tsjernobyl. Handelingen Tweede Kamer 2e Kamer chernobyl accident - consequences the netherlands - general
1985-05 Regeringsstandpunt mbt Eindrapport van de Maatschappelijke discussie Energiebeleid vestigingsplaatsen voor kerncentrales. Antwoorden kamervragen 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1983-03 Antwoorden Kamervragen Commissie Beek 2e Kamer costs
1982-08 Zonder titel 2e Kamer general
1980-10 KEMA-afval 2e Kamer kema arnhem - waste
1976-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening RARO Deel C: advies 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
1975-07 Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 1975 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
Energierapport 2002. Tweede Kamer, 2001-2002, 28241, nr.2 2e Kamer general
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel B: Analytisch overzicht van de meningsuitingen 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
Wetenschapsbeleid 1982 2e Kamer general
Herziening tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening. Deel 2: reacties op ontwerp PKB 2e Kamer new nuclear power plants - site selection
Wetenschapsbudget 1991 2e Kamer general
Vragen over OPLA, MINSK 2e Kamer waste - storage above ground - site selection
Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen… (Mijnbouwwet) 2e Kamer waste - geological disposal in salt/clay
Elektriciteitswet '86 stukken 2e kamer 2e Kamer general
Energie 1976, 2e interimrapport 2e kamer general
Organisatie Elektriciteitsvoorziening 2e Kamer utilities - other/general
National Energy Research Steering Group 2e kamer, LSEO general
Interimrapport van de Landelijke Stuurgroep Energie Onderzoek 2e kamer, LSEO general