de Laka-catalogus

Overzicht op auteur ce-delft

datumtitelauteurcategorie
2011-06 Overheidsingrepen in de energiemarkt: Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen, kernenergie en energiebesparing CE Delft, Ecofys, Visser, Blom algemeen
2009-10 Duurzame electriciteitsmarkt? CE Delft, F.J.Rooijers, de Bruyn elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2008-12 Externe kosten van kernenergie: hoe zwaar wegen calamiteiten? Eindrapport CE Delft, M.N.Sevenster kosten
2008-10 Onderzoek SWAP-methode. Inhoudelijke evaluatie van de uitwisseling van kernenergie op het stroometiket CE Delft, Groot, Vd Vreede elektriciteit - bedrijven - atoomstroom
2006-07 Uraniumwinning, voorzieningszekerheid, milieu-effecten en mogelijke consequenties voor Nederland (afgekeurd concept VROM) CE Delft, Clingendael uranium - winning/voorraad/prijs
2005-09 Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten liberalisering elek. markt CE Delft, Klooster, Schillemans elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2004-11 Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland M.Groot, CE Delft elektriciteit - prijs, vermogen, verbruik
2004-04 Het nucleaire landschap S.Slingerland, Rathenau Instituut, CE Delft algemeen
2001-07 Nuclear energy: The difference between costs and prices CE Delft, M.Bles kosten
1987-11 Elektriciteit zonder kernenergie, Overbruggingsplan CE Delft algemeen
1982-11 Kritiek EZ weerlegd Iek de Pagter, CE Delft algemeen
1982 Energie. Info-pakket voor het W.E.D.-kader CE Delft, WED opinie - brede maatschappelijke discussie