Publicatie Laka-bibliotheek:
Het nucleaire landschap

AuteurS.Slingerland, Rathenau Instituut, CE Delft
Datumapril 2004
Classificatie 1.01.0.00/86 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Voor het Rathenau Instituut onderzocht CE wat de stand van zaken is op 
het gebied van kernenergie op dit moment. Het rapport doet verslag van de 
nieuwste ontwikkelingen bij kernenergie op de deelgebieden reactorveiligheid, 
afval, terrorisme, proliferatie, kosten, klimaat, publieke opinie en 
besluitvorming. 
Conclusie is dat met name de besluitvorming over kernenergie ingrijpend is 
veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. De opinies over kernenergie 
zijn daarentegen nog steeds even verdeeld als vroeger. 
Een nieuwe 'Brede Maatschappelijke Discussie' over dit onderwerp lijkt daarom 
nu niet zinvol. Wel kunnen kleinschaliger debatten op deelonderwerpen en met 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) een toegevoegde waarde hebben.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.