Publicatie Laka-bibliotheek:
Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

AuteurM.Groot, CE Delft
1-01-7-10-77.pdf
Datumnovember 2004
Classificatie 1.01.7.10/77 (ELEKTRICITEIT - PRIJS, VERMOGEN, VERBRUIK)
Voorkant

Uit de publicatie:

       CE
Oplossingen voor
milieu, economie
 en technologie


   Oude Delft 180
    2611 HH Delft
 tel: 015 2 150 150
 fax: 015 2 150 151
  e-mail: ce@ce.nl
 website: www.ce.n
                       Energie-etikettering
                     Een eerste verkenning van
                     een productinformatiesysteem
                         voor energie
            Eindrapport


            Delft, oktober 2000


            Opgesteld door:    Tiny van der Werff
                       Jeroen Roos
Colofon


Bibliotheekgegevens rapport:

Werff, ir. T.T. van der, ir. J.H.J. Roos
Energie-etikettering; Een eerste verkenning van een productinformatiesys-
teem voor energie
Delft : Centrum voor energiebesparing en schone technologie, 2000

Energievoorziening / Productvoorlichting / Certificering / Milieukeurmerken /
Producenten / Consumenten

Dit rapport kost ƒ 35,00 (e 15,88) (exclusief verzendkosten).
Publicatienummer: 00.3740.22

Verspreiding van CE-publicaties gebeurt door:
Centrum voor energiebesparing en schone technologie
Oude Delft 180
2611 HH Delft
Tel: 015-2150150
Fax: 015-2150151
E-mail: boender@ce.nl

Opdrachtgever: Ministerie van VROM.
Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider mevrouw
ir. T.T. van der Werff

© copyright, CE, Delft Het CE in het kort

 Het Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE) is een onafhankelijk onder-
 zoek- en adviesbureau dat werkzaam is op het raakvlak van milieu, economie en technologie.
 Wij stellen ons tot doel om vernieuwende, structurele oplossingen te ontwikkelen die beleids-
 matig haalbaar, praktisch uitvoerbaar en economisch verstandig zijn. Inzicht in de verschillen-
 de maatschappelijke belangen is daarbij essentieel.

 Het CE is onderverdeeld in vier sectoren die zich richten op de