the Laka catalogue

Overview on author rcn

datetitleauthorcategory
1976-02 Energievoorziening in de 21ste eeuw (Atoomenergie en toepass.) RCN importance worldwide
1975-09 Gevolgen van het gebruik van nucleaire en fossiele energiegrondstoffen voor gezondheid en milieu. verslag symposium RCN radiation - general
1975-03 Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afval J.Hamstra, RCN waste - geological disposal in salt/clay
1975 Reactor Centrum Nederland Jaarverslag 1975 RCN petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1975 Splijtstofopwerking en behandeling van radioactieve afval H.J.Wervers, RCN reprocessing
1974-12 Aanbevolen benamingen, symbolen en eenheden voor fysische grootheden W.L.Zijp, RCN miscellaneous
1974 Reactor Centrum Nederland. Summary of activities July 1973 – July 1974 RCN petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1974* Radioactief Afval verwerking RCN petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1974 Glossary of terms used in nuclear safeguards W.L.Zijp, RCN proliferation - non proliferation treaty - control / safeguards
1973-12 Mogelijkheden in Nederland voor opberging van vast radioactief afval in een steenzoutformatie J.Hamstra, RCN waste - geological disposal in salt/clay
1973-06 Inspectie-technieken voor pijp-pijp-laatgasverbindingen van natriumcomponenten RCN fast breeders - general
1973 Uraniumverrijking in Nederland Kelling, RCN urenco/ucn almelo - general
1972-11 Kernenergie en Milieu. Literatuur info RCN, KEMA technical - general information
1972-09 Verwerking en opslag van radioactief vast afval afkomstig van de kernenergiecentrales in Nederland RCN waste - general
1972-07 Kernenergie in Nederland. Stand van zaken en toekomst RCN general
1972-06 Kernenergie in Nederland. Stand van zaken toekomstige ontwikkeling RCN nuclear lobby - netherlands general
1972 Milieuaspecten van de kernenergie-produktie J.Goedkoop, RCN general
1970* Reactor Centrum Nederland. Met plattegrond. RCN petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1968 Geschiedenis van de Noors-Nederlandse samenwerking op het gebied van de kernenergie J.Goedkoop, RCN history / development nuclear energy
1968 Veiligheid van reactoren RCN nuclear safety - reactors - general
1965-02 Reactortheorie K.L.A.Weimar, RCN technical - nuclear power plants
1962 Kernenergie in Opkomst M.Bogaardt, NAtF, RCN general
1960* Summary report on Effluent disposal in connection with the ITAL reactor RCN ital wageningen - general
1957 Kernsplijting, energieproduktie en chemie RCN, Chemies Weekblad history / development nuclear energy

*: Estimated date