Publicatie Laka-bibliotheek:
Zoutkoepels Noord-Nederland als ondergronds berglandschap

AuteurH.Damveld, Laka
1-01-4-30-61.pdf
Datumfebruari 2015
Classificatie 1.01.4.30/61 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Opmerking doublure 1.01.2.12/40
Voorkant

Uit de publicatie:

Zoutkoepels Noord-Nederland als berglandschap
Herman Damveld &stochting Laka
Februari 2015

1- ZOUTKOEPELS ALS ONDERZOEKSOBJECT
In Nederland komen volgens verschillende onderzoeken nu nog zeven zoutkoepels in aanmerking
voor de berging van radioactief afval: Ternaard in Friesland, Pieterburen en Onstwedde in de provincie
Groningen, Schoonloo en Gasselte in Drenthe, gevolgd door de minder zekere zoutkoepels
Hooghalen en Anloo in Drenthe.1
In 19762 noemde de regering vijf zoutkoepels die in aanmerking zouden komen voor ondergrondse
opslag van kernafval: Gasselte, Schoonloo, Pieterburen, Onstwedde en Anloo. In 1987 verscheen het
Tweede Tussenrapport van OPLA (OPLA is de afkorting van OPslag te LAnd, hoewel het om de
ondergrond gaat), waarin 34 zoutkoepels en zoutlagen worden genoemd.3 In een bijlage bij het OPLArapport
uit september 19934 worden nog maar zeven zoutkoepels genoemd die aan de eisen voldoen.
Volgens de plannen uit 2001 van de door de regering ingestelde Commissie Opberging Radioactief
Afval (CORA) wordt het kernafval op ongeveer 800 meter diepte opgeborgen, met rondom een
zoutlaag van zeker 200 meter dikte.5 Dit betekent dat de afstand tussen het kernafval en de aardlagen
boven de zoutkoepel dus minstens 200 meter bedraagt. Aan deze eisen voldoen in ieder geval negen
zoutkoepels: Ternaard in Friesland; Zuidwending, Pieterburen, Onstwedde en Winschoten in de
provincie Groningen; Schoonloo en Gasselte in Drenthe, gevolgd door de minder zekere zoutkoepels
Hooghalen en Anloo. Omdat in twee daarvan (Zuidwending en Winschoten) al opslag plaatsvindt,
blijven er zeven over.
Wat weten we van die zoutkoepels? TNO heeft recentelijk6 in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken een publicatie gemaakt over het huidige en mogelijk toekomstige gebruik van de
ondergrond. In die publicatie staat dat de hierboven genoemde zoutkoepels en die bij Bourtange
mogelijk geschikt zijn voor zoutwinning en opslag van aardgas, olie, waterstof, stikstof, perslucht en
CO2. Verdere studie en proefbor