Publicatie Laka-bibliotheek:
Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: Algemeen

AuteurMin. EZ
Datumseptember 1979
Classificatie 1.01.0.00/17 (ALGEMEEN)
Opmerking Zie 1.01.0.00/04
Voorkant

Uit de publicatie:

Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: Algemeen
Ministerie van Economische Zaken

Op 19 september 1979 heeft de Minister van Economische Zaken,
drs. G.M.V. van Aardenne, deel 1 van de Nota Energiebeleid
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden.
Deze nota behandelt in algemene termen het energiebeleid tot
het jaar 2000. Aan de orde komen de mondiale energiesituatie,
het Nederlands beleid inzake energiebesparing, aardgas, aardolie
en energieonderzoek. voorts wordt de noodzaak aangegeven
om van meer energiebronnen gebruik te maken.
De reden om nu wederom een nota aan energie te wijden - de eerste
energienota werd in september 1974 uitgebracht - is gelegen
in de bezorgdheid over de Nederlandse energievoorziening in het
kader van de steeds slechter wordende energiesituatie in de
wereld. "We kunnen niet volstaan met een min of meer afwachtend
gadeslaan van de ontwikkelingen die op ons af dreigen te komen.
Ingrijpende beslissingen met consequenties tot in de verre
toekomst zullen genomen moeten worden om de op ons afkomende
problemen het hoofd te kunnen bieden. We mogen niet passief
gadeslaan hoe de energiesituatie verder verslechtert", schrijft
Minister van Aardenne in de inleiding van de Nota Energiebeleid
Deel.1.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.