Publicatie Laka-bibliotheek:
Nota Energiebeleid 1- Algemeen

AuteurMin. EZ
Datumseptember 1979
Classificatie 1.01.0.00/04 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nota Energiebeleid 1- Algemeen


Samenvatting
1. INLEIDING
1.1. De verder verslechterde situatie
In september 1974 bood mijn ambtsvoorganger de Energienota aan het
parlement aan. Sinds die tijd is steeds duidelijker geworden dat wij ons
moeten instellen op een situatie, waarin energie blijvend schaarser is dan
voorheen. Om aan deze situatie het hoofd te bieden, zullen spoedig beslissingen
genomen moeten worden, ondanks de vele onzekerheden omtrent
de verdere ontwikkelingen.

1.2. De mondiale situatie
De moeilijkheden vinden primair hun oorzaak in het feit dat het wereldolie-
aanbod niet meer in hetzelfde tempo toeneemt als de wereldvraag naar
aardolie. Dit ondanks het feit dat de wereldeconomie, en daarmee de vraag
naar olie, de laatste jaren slechts weinig groeide in vgl. met de jaren voor de
oliecrisis van 1973/1974. De marges om dit probleem op te lossen zijn momenteel
niet groot: in de afgelopen jaren is al veel bespaard, alternatieve
energiebronnen kunnen pas op lange termijn een grote bijdrage leveren, er
blijven nieuwe vragers op de markt komen en nieuwe olievondsten leveren
niet voldoende op. Voor het draaien van de wereldeconomie is een ongestoorde
olietoevoer echter van groot belang. In internationaal verband moet
dan ook gestreefd worden naar oplossingen voor zowel de korte als de lange
termijn.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.