Publicatie Laka-bibliotheek:
Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centrales

AuteurMin. EZ
Datumjuli 1980
Classificatie 1.01.0.00/05 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centrales

1. Inleiding
1.1. Algemeen
De nota heeft de titel « Brandstofinzet centrales. De naamgeving «Elektriciteitsnota>>
zou te weids zijn geweest. Een aantal belangrijke actuele aspecten
van hetelektriciteits-en het kernenergiegebeuren ontbreekt namelijk in deze nota.
Zo ontbreekt allereerst de zienswijze op de gewenste organisatie van het
elektriciteitsproduktie- en distributiewezen, de opzet van de organisatie van
het kernenergiegebeuren uitgezonderd. Reden daarvan is dat de Regering
op 8 juni 1978 de Commissie Concentratie Nutsbedrijven (Coconut) heeft ingesteld.
Deze kreeg de opdracht om een organisatie-adviesbureau een rapport
te laten opstellen over de mogelijkheden van concentratie van de nutsvoorzieningen
in de sectoren van gas, water en elektriciteit. Vervolgens moet deze commissie de 
betrokken bewindslieden adviseren naar aanleiding van het rapport van dit
dit bureau, dat inmiddels op 30 juni 1980 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het streven van de Coconut is erop gericht haar beleidsadvies nog in 1980
af te ronden. Daarna zal de Regering zo snel mogelijk haar standpunt bepalen
gezien het grote belang van deze problematiek. In het rapport komt het
tariefbeleid uitvoerig aan de orde en ook in het advies van de Cocon ut zelf
zal op deze materie worden ingegaan.
Het leek daarom aangewezen om zowel het organisatieaspect alsook het
bestaande tariefbeleid in deze nota niet aan de orde te stellen en tê wachten
op de opvattingen van de Commissie Concentratie Nutsbedrijven.

Verder komen in dit deel 3 de infrastructurele aspecten van de 
elektriciteitsvoorziening zoals bij voorbeeld de lokaties voor centrales en 
hoogspanningsverbindingen niet opnieuw aan de orde. Deze zijn uitgebreid behandeld
in het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, deel d, de Regeringsbeslissing,
dat op 16 mei 1980 werd gepubliceerd. De planologische aspecten
van de kernenergie komen echter wel uitgebreid aan de orde in dit deel 3.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.