Publicatie Laka-bibliotheek:
Deel 3 van nota energiebeleid naar Kamer. Samenvatting en conclusies

AuteurMin. EZ
Datumjuli 1980
Classificatie 1.01.0.00/23 (ALGEMEEN)
Opmerking zie voor rapport 1.01.0.00/05
Voorkant

Uit de publicatie:

SAMENVATTING EN CONCLUSIES.
INLEIDING.
In de Regeringsverklaring die aan het beleidvan dit
Kabinet ten grondslag ligt, is een aantal uitgangspunten
vermeld waaraan moet zijn voldaan voordat tot een mogelijke
uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales in ons land
kan worden besloten. In die verklaring is namelijk het
volgende opgenomen:
"Beslissingen ter uitvoering van het beginselbesluit van
1974 tot bouw van een drietal kerncentrales zullen eerst
worden genomen nadat voor het vraagstuk van de methode
van berging van radioaktief afval een aanvaardbare oplossing
is gevonden. Ook moet een bevredigende oplossing
worden gevonden voor de problematiek van de veiligheid
van de kerncentrales".
Met deze voorwaarden als uitgangspunt heeft het Kabinet
zich beraden over de vraag of het aantal kerncentrales
in ons land kan worden uitgebreid of niet.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.