Publication Laka-library:
Veiligheidsanalyse voor ondergronds in een zoutkoepel opbergen van radioactief vast afval

AuthorJ.Hamstra, RCN
1-01-4-30-35.pdf
DateMarch 1975
Classification 1.01.4.30/35 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

VEILIGHEIDSANALYSE
VOOR ONDERGRONDS IN EEN ZOUTKOEPEL
OPBERGNN VAN RADIOACTIEF VAST AFVAL.
Reactor Centrum Nederland 
J. Hamstra
Petten, april 1975.
RCN-75-040
restricted distribution

1. INLEIDING
Voor het definitief opbergen van laagactief vast afval (LAVA), middelactief
vast afval (MAVA) en gedeeltelijk ook hoogactief vast afval
(HAVA) *) afkomstig van de kernenergiecentrales is als mogelijkheid
genoemd een opbergholte aan te leggen in een van de zoutkoepels, aanwezig
in de diepe ondergrond van Noord-Oost Nederland (1) (2).
Voor het definitief opbergen van het vastgemaakte kernsplijtingsafval *
afkomstig van de splijtstofopwerking is het mogelijk in dezelfde zoutkoepel
een opbergmijn aan te leggen (1) (3).
Deze wijzen van definitieve opberging van het radioactief vast afval
zijn alleen dan aanvaardbaar, wanneer aangetoond kan worden of aannemelijk
gemaakt,
- dat het aldus ondergronds opbergen van radioactief vast afval onder
normaal te voorziene omstandigheden een permanente opsluiting betekent
van dat afval buiten de biosfeer, en
- dat mocht deze hechte opsluiting door welke oorzaak danook op de lange
duur aangetast worden, deze aantasting niet leidt tot een terugkeer
van afvalnucliden naar de biosfeer, zodanig dat een ontoelaatbaar
radiologisch risico voor de dan levende mens ontstaat.

Deze veiligheidsanalyse wordt ingeleid met een beschrijving van de 
uitvoeringsmogelijkheden voor de betreffende opbergvoorzieningen, zoals
deze op basis van elders ontwikkelde en/of toegepaste technieken zijn
aan te leggen en te bedrijven.