Publication Laka-library:
Mogelijkheden in Nederland voor opberging van vast radioactief afval in een steenzoutformatie

AuthorJ.Hamstra, RCN
1-01-4-30-41.pdf
DateDecember 1973
Classification 1.01.4.30/41 (WASTE - GEOLOGICAL DISPOSAL IN SALT/CLAY)
Front

From the publication:

J. Hamstra

Mogelijkheden in Nederland voor opberging van vast radioactief afval in een steenzoutformatie

Inleiding

Uitgangspunten
In de eerstvolgende vijfentwintig jaren zal voor de elektriciteitsvoorziening 
in Nederland in toenemende mate gebruik gemaakt worden van kernenergie. 
Winning van kernenergie heeft onvermijdelijk tot gevolg dat er radioactieve 
afvalstoffen gevormd worden. Kernsplijting zal slechts dan als een verantwoorde
 vorm van energieopwekking zijn aan te merken, wanneer ook deze radioactieve 
afvalstoffen op te bergen zijn met aanvaardbare risico's voor onze samenleving 
en de biosfeer.
Eind 1972 werd door het RCN een prognose opgesteld van het toekomstige aanbod 
van radioactief vast afval door de in Nederland te bouwen kerncentrales en 
aanbevelingen gedaan om te komen tot veilige en economische wijzen van 
verwerking en opslag van dat afval (1).

Daarbij werd het radioactief vast afval in drie categorieën ingedeeld, te 
weten:

LAVA, laag-actief vast afval, dat een te verwaarlozen hoeveelheid a-stralers 
bevat en waarvan de stralingsdosis op het oppervlak van de verpakking kleiner 
is dan 0,2 röntgen per uur;

MAVA, middel-actief vast afval, dat eveneens een te verwaarlozen hoeveelheid 
a-stralers bevat, maar waarvan de stralingsdosis op het oppervlak van de 
verpakking hoger is dan 0,2 en ten hoogste 2 röntgen per uur; en

HAVA, hoog-actief vast afval, dat al het overig radioactief afval omvat.

De geraamde hoeveelheden laag-actief vast afval omstreeks 1980 maken het 
gewenst uit te zien naar een andere verwerkingswijze dan de huidige, die 
afgestemd is op het dumpen in de Atlantische Oceaan.