Publication Laka-library:
Beoordelingsrapport veiligheidstechnische onderbouwing behorende bij de aanvraag Brandstofdiversificatie KCB

AuthorMin. VROM, KFD, Versteeg, v Leeuwen
1-01-8-23-12.pdf
DateMarch 2011
Classification 1.01.8.23/12 (BORSSELE I - LICENSING & LEGAL PROCEDURES)
Front

From the publication:

                 VROM-Inspectie
                 Ministerie voor Infrastructuur en Milieu
                             RT10-073_547_VeM
       Beoordelingsrapport veiligheidstechnische
       onderbouwing behorende bij de aanvraag
          Brandstofdiversificatie KCB.
Kernfysische Dienst
INHOUD

   Management samenvatting                   3
1.  Inleiding en werkwijze beoordeling             10
2.  Korte technische inhoud                   13
3.  Aanvraag                          17
4.  Belangrijkste veiligheidsissues en verschillen tussen    19
   MOX en UO2 splijtstof
5.  Gebruikte rekenmethodiek                  25
6.  Onderbouwende analyses neutronenfysica en kernontwerp    28
     a. MOX                         28
     b. c-ERU                        30
7.  Thermohydraulische veiligheidsanalyses           31
     a. Breuk van hoofdstoomleiding na aardbeving      33
     b. Onbedoeld openen van de turbine omloopkleppen    36
     c. Regelstaaf uitworp ongeval              39
     d. Groot koelmiddelverlies ongeval           44
         i. de invloed van de opbrand op de integriteit  45
          van de splijtstofomhulling
     e. Verlies koelwaterdebiet gevolgd door falen
       reactorsnelafschakeling (ATWS)            48
8.  Radiologische veiligheidsanalyses              51
9.  Mechanisch ontwerp van de splijtstofelementen        53
10.  Invloed van neutronenspectrum MOX op vatwand reactor    55
11.  Vervalwarmte                        57
12.  Risico’s voor de bevolking (resultaten PSA niveau-3)    58
13.  Wijzigingen in ontwerp