Publicatie Laka-bibliotheek:
Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)

AuteurMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid
1-01-8-36-15.pdf
Datum2009
Classificatie 1.01.8.36/15 (URENCO/UCN - VERGUNNINGEN/BEZWAARSCHRIFTEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

                                    Directoraat-Generaal Milieu
                                Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling
                                 Straling, Nucleaire en Bioveiligheid


                                             Rijnstraat 8
                                           Postbus 30945
                                         2500 GX Den Haag
  Urenco Nederland B.V.                            Interne postcode 645
  Drienemansweg 1
  Postbus 158                                      www.vrom.nl
  7600 AD Almelo
  Datum           Kenmerk
               RBxyz

  Bijlage(n)
         KERNENERGIEWET-VERGUNNING VERLEEND AAN
        URENCO NEDERLAND B.V. VOOR HET WIJZIGEN VAN DE
              VERRIJKINGSFABRIEKEN TE ALMELO
(UITBREIDING VERRIJKINGSCAPACITEIT EN ENKELE ANDERE WIJZIGINGEN
                    IN DE INSTALATIES)
  Verleend door:
  DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER,
  MEDE NAMENS DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, EN
  DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,
                          INHOUDSOPGAVE:
                                                                     Bladzijde
   1. Het besluit .............................................................................................................3
 1.1 Vergunning ....................................................................................................................................... 3
 1.2 Inhoud en geldigheid van deze vergunning ................