Publicatie Laka-bibliotheek:
Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout

AuteurA.D.Poley, NRG, Min. EZ
1-01-4-30-69.pdf
Datummei 2000
Classificatie 1.01.4.30/69 (AFVAL - EINDBERGING: ZOUTKOEPELS & KLEI)
Voorkant

Uit de publicatie:

Concept ontwerp terughaalbare opslag van
radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout (Torad-B)
A.D. Poley
Petten, 19 mei 2000
21514/00.31223/C

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
© NRG 1999

Samenvatting
Het project Torad-B ("Terughaalbaar opslaan van radioactief afval in diepe boorgaten") 
had tot doel om, als alternatief voor het in de METRO-studie ontwikkelde opslagconcept 
gebaseerd op terughaalbare opslag in korte horizontale boorgaten, een opslagconcept te 
ontwikkelen gebaseerd op terughaalbare opslag in diepe verticale verbuisde boorgaten. 
Een dergelijk concept beoogt optimaal gebruik te maken van de algemene verticale 
geologische geaardheid van een zoutpijler. 
Uitgangspunt hierbij was de in de METRO-studie ontwikkelde werkbare definitie voor 
het begrip "terughaalbare opslag".
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het Torad-B project op basis 
van de topical rapportages die in de loop van het project zijn gemaakt:
¯ het conceptuele ontwerp van de opslagfaciliteit op basis van "proven technology";
¯ de effectiviteit van de afscherming van het opgeslagen hoogactief afval;
¯ de temperatuursontwikkeling van het opgeslagen hoogactief afval;
¯ de benodigde sterkte van de overpacks van COGEMA-containers; en
¯ de thermo-mechanische stabiliteit van een cluster van boorgaten.

In hoeverre de voorgestelde afsluitconstructies van de beladen boorgaten adequaat 
zijn, moet aan de hand van een veiligheidsstudie vastgesteld worden. Dit viel 
echter buiten de horizon van het Torad-B project.