Publication Laka-library:
Het nucleaire landschap

AuthorS.Slingerland, Rathenau Instituut, CE Delft
DateApril 2004
Classification 1.01.0.00/86 (GENERAL)
Front

From the publication:

Voor het Rathenau Instituut onderzocht CE wat de stand van zaken is op 
het gebied van kernenergie op dit moment. Het rapport doet verslag van de 
nieuwste ontwikkelingen bij kernenergie op de deelgebieden reactorveiligheid, 
afval, terrorisme, proliferatie, kosten, klimaat, publieke opinie en 
besluitvorming. 
Conclusie is dat met name de besluitvorming over kernenergie ingrijpend is 
veranderd ten opzichte van twintig jaar geleden. De opinies over kernenergie 
zijn daarentegen nog steeds even verdeeld als vroeger. 
Een nieuwe 'Brede Maatschappelijke Discussie' over dit onderwerp lijkt daarom 
nu niet zinvol. Wel kunnen kleinschaliger debatten op deelonderwerpen en met 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) een toegevoegde waarde hebben.

This publication is only available at Laka on paper, not as pdf.
You can borrow the publication or request a copy. When we're available, this is possible for a small fee.