Publicatie Laka-bibliotheek:
Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in Nederland

AuteurMin. EZ
Datumdecember 2002
Classificatie 1.01.0.00/85 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Inleiding
Het rapport Energie Onderzoek Strategie (EOS) van de overbeid geeft aan dat:
'Monitoring is enerzijds noodzakelijk om na te gaan wat er verandert op gebied van
energieonderzoek. Hierdoor kan het beleid daar snel op inspelen. Anderzijds is het
wenselijk met het oog op de uitvoerbig van het beleid '

Dit document bevat de resultaten van de jaarlijkse kwantitatieve monitoring van publiek
gefinancierd onderzoek voor de jaren 2000 en 2001. De resultaten van het monitoren zijn
bedoeld voor het Ministerie van Economische Zaken. Door meer inzicht te krijgen in de
geldstromen en het onderzoeksveld kan het ministerie beter beoordelen wat het beleid en
de middelen voor energieonderzoek in de praktijk opleveren. Daarnaast worden de
samenvattende resultatenjaarlijks doorgegeven aan het 'International Energy Agency'
(IEA).

De gepresenteerde resultaten betreffen publiek gefinancierd energieonderzoek, d.w.z.
alleen onderzoek dat gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. Een overzicht
wordt gegeven van de totale geldstromen, de financiers, de intermediairs, de uitvoerders,
het type onderzoek en de bestedingen per onderzoeksthema.

Het kwantitatief monitoren is door middel va11 een enquête uitgevoerd. Deze informatie is
aangevuld met gerichte interviews en informatie uit relevante documenten. De enquête is
verstuurd naar verschillende respondenten bij betrokken financiers, intermediaire
organisaties en de uitvoerders van energieonderzoek

Het monitoringteam wil hierbij zijn dank uitspreken voor de samenwerking met en de
medewerking van alle betrokken organisaties, bedrijven, ministeries en lagere overheden.
Zonder de informatie en inzet van de betrokkenen bij publiek gefinancierd energieonderzoek
zou het verkrijgen van een totaaloverzicht niet mogelijk zijn geweest.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.