Publicatie Laka-bibliotheek:
Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 Samenvatting

AuteurMin. EZ, Novem
Datumaugustus 2002
Classificatie 1.01.0.00/84 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

1. INLEIDING
In opdracht van Novem B.V. (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu)
heeft Ecofys BV een inventarisatie uitgevoerd van de overheidsbestedingen) aan
energieonderzoek in Nederland.

In deze samenvatting zijn de resultaten geaggregeerd weergegeven. De uitgebreide
resultaten van de inventarisatie van 1999 en de prognose voor 2000, zijn beschreven
in het vertrouwelijke rapport 'Financiering energieonderzoek in Nederland,
1998, 1999 en 2000 (prognose)' en de daarbij behorende bijlagen. Deze rapportages
worden door Novem verstrekt aan het ministerie van Economische Zaken.

Definities van onderzoek
Het ministerie van Economische Zaken hanteert de volgende definities voor onderzoek,
ontwikkeling en demonstratie:
Onder fundamenteel onderzoek wordt verstaan: onderzoek gericht op het uitbreiden
van de wetenschappelijke kennis naar verschijnselen zonder een bepaalde
praktische toepassing daarvan op het oog te hebben.
Onder strategisch onderzoek wordt verstaan: onderzoek gericht op het verkrijgen
van kennis die mede kan dienen tot het oplossen van vraagstukken.
Onder toegepast onderzoek wordt verstaan: onderzoek gericht op het verkrijgen
van kennis die kan dienen tot het oplossen van vraagstukken.
Onder ontwikkeling wordt verstaan: het systematisch uitwerken van wetenschappelijke
kennis tot geheel nieuwe of wezenlijk verbeterde diensten of producten.
Onder een demonstratieproject wordt verstaan: een (grootschalig) project waarmee
operationele kennis en ervaring wordt gegenereerd en dat op zichzelf nog een
zeker technisch of economisch risico inhoudt.

Deze publicatie is alleen op papier bij Laka beschikbaar, niet als pdf.
Publicaties zijn te leen of informeer of we een kopie kunnen maken. Soms, als we tijd hebben, lukt dat tegen kostprijs van de kopieën.