Publicatie Laka-bibliotheek:
Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016

AuteurMin. EZ, RVO
1-01-0-00-116.pdf
Datumjuni 2017
Classificatie 1.01.0.00/116 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | juli 2017


Inleiding
Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken (EZ) de ‘Monitor publiek gefinancierd 
energieonderzoek’ uit. Deze Monitor laat zien hoeveel geld er in 2016 vanuit de 
Rijksoverheid geïnvesteerd is in energieonderzoek en welke partijen (bedrijven en 
kennisinstellingen) deze investeringen hebben ontvangen. 
Daarnaast biedt de Monitor inzicht in hoe het geld over de verschillende typen 
onderzoek verdeeld is en over welke energiethema’s. 
De basis voor deze Monitor zijn de begrotingen en regelingen van de voor 
energieonderzoek verantwoordelijke ministeries. Dat zijn de ministeries van 
Economische Zaken (EZ), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). 
De Monitor is van belang voor de verdere ontwikkeling van het overheidsbeleid 
met betrekking tot de energietransitie. Daarnaast worden de uitkomsten 
gerapporteerd aan en opgeslagen in de database van het Internationaal 
Energieagentschap (IEA).

Hoofdpunten 2016
In 2016 is er binnen regelingen van de Rijksoverheid 150 M€ publiek geld geïnvesteerd 
in energieonderzoek en demonstratie. Dit is lager dan 2015 en vindt zijn oorsprong in 
de tweejaarlijkse investeringscyclus van NWO en een onder uitputting van de 
Hernieuwbare Energie Regeling. Nog altijd investeert de Rijksoverheid ruim 64 M€ in 
onderzoek naar verbeterde productiemethoden uit hernieuwbare energiebronnen. 
Daarnaast is met een investering van ruim 67 M€ in energiebesparende maatregelen, 
voor onder andere de industrie
en gebouwde omgeving, een stijging ingezet. Ook zijn de investeringen in industrieel 
onderzoek gegroeid. De investeringen voor demonstratie en experimentele ontwikkeling 
blijven gelijk. Investeringen in fundamenteel onderzoek dalen, ook dit als gevolg 
van de twee jaarlijkse investeringscyclus van NWO.

Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 | 3521 BJ Utrecht
Postbus 8242 | 3503 RE Utrecht
T +31 (0) 88 042 42 42
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl
Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken
© 
Publicatienummer: RVO-080-1701/BR-DUZA