Publicatie Laka-bibliotheek:
Het energiebeleid nader bezien

AuteurMin. EZ
1-01-0-00-100.pdf
Datummaart 1989
Classificatie 1.01.0.00/100 (ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

 Tweede Kamer der Staten-Generaal


 Vergaderjaar 1988-1989
 21 061               Het energiebeleid nader bezien
Nr. 2                NOTA

                  1. Het gasbeleid

                  1.1.  Inleiding

                    De Nota De Pous (Nota inzake het aardgas, Kamerstukken II
                   1961-1962, 6767) vormt de grondslag van het Nederlandse aardgas
                  beleid. Deze nota zegt over het in Nederland gewonnen gas het
                  volgende: «Het is de taak van de minister, die de verantwoordelijkheid
                  voor de energievoorziening draagt, te bevorderen dat dit aardgas die
                  plaats op de energiemarkt verwerft, waarop het krachtens zijn aard en
                  zijn eigenschappen het meest tot zijn recht komt en de grootste bijdrage
                  levert tot de verhoging van de nationale welvaart».

                   Van meet af aan is de doelstelling «de grootste bijdrage tot de
                  verhoging van de nationale welvaart» zo vertaald dat de prijs van het gas
                  niet gebaseerd moet worden op de produktie-kosten, maar op de waarde
                  van het gas in het economisch verkeer: de marktwaarde.

                    De laatste jaren hebben zich substantiële veranderingen op de energie-
                  markten voltrokken. Veranderingen die nog pregnanter zijn op de
                  Westeuropese gasmarkt waar sprake is van een toenemende concur-
                  rentie tussen leveranciers. Een symptoom hiervan is de recente principe-
                  overeenkomst tussen SEP en Statoil. Er is dus aanl