Publicatie Laka-bibliotheek:
Aanvullende informatie rond de business case van Pallas

AuteurMin. EZ
1-01-8-55-15.pdf
Datumdecember 2015
Classificatie 1.01.8.55/15 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Bijlage 1 bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 626, nr. 6
Minister van Economische zaken

Aanvullende informatie rond de business case van Pallas

1. Marktvooruitzichten Pallas-reactor 
Inleiding 

De Stichting Pallas volgt 
conform de afspraken nauwgezet de marktont-wikkelingen voor de (medische) 
isotopen die met de Pallas-reactor geproduceerd kunnen worden. Recente 
wetenschappelijke inzichten worden consequent meegewogen in de analyse 
van de toekomstige marktpositie. Ook volgt de Stichting Pallas intensief 
de ontwikkeling van alternatieve technologieën voor de productie van 
sommige isotopen. Daarbij werkt de Stichting Pallas nauw samen met o.a. 
de OECD-NEA (Organisation for Economic Co-operation and Development – 
Nuclear Energy Agency) en NRG (Nuclear consultancy and Research Group).