Publicatie Laka-bibliotheek:
Pallasreactor. Tussen krimpende vraag en groeiende capaciteit

AuteurLaka, H.vd Keur
1-01-8-55-16.pdf
Datumfebruari 2017
Classificatie 1.01.8.55/16 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Opmerking doublure 1.01.2.12/44
Voorkant

Uit de publicatie:

Inhoud
Inleiding
1. Pallas in een krimpende markt van reactorisotopen
1.1 Is de vraag naar molybdeen (technetium) sinds 2009 ook verdubbeld?
1.2 Waarom neemt de vraag naar molybdeen (technetium) af?
1.3 Meest gevraagde isotopen: verschuiving naar versnellerisotopen
1.4 Huidige prognoses OESO/NEA
2. Wereldwijde productiecapaciteit technetium (2016‐2021)
2.1 Productiecapaciteit HFR hoger, toch lijdt NRG verlies
2.2 Reactorcapaciteit tot 2018
2.3 Cyclotrons en linacs
2.4 Na 2018: productiemethoden isotopen worden diverser
2.5 Nieuwe productiecapaciteit in de VS
2.6 Oude en nieuwe capaciteit
2.7 Isotopenmarkt verandert structureel
2.8 Past Pallas nog in de markt van de jaren twintig?
Bronnen
Tabellen:
Tabel 1: Vergelijking productiecapaciteiten BR2, HFR, Maria en NRU
Tabel 2: Voornaamste 99Mo productiereactoren (2016‐2021)
Tabel 3: Nieuwe bestralingsfaciliteiten voor productie 99Mo in periode 2016‐2021

Inleiding

Belangrijke voorwaarden voor de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor in Petten (Pallas) door
de Nuclear Research and consultancy Group (NRG) zijn dat de wereldwijde vraag naar de meest
gevraagde medische isotoop flink blijft stijgen en dat de groei van de wereldwijde
productiecapaciteit van deze radio‐isotoop op zijn best trend blijft houden met deze stijging. De
huidige situatie en huidige verwachtingen voor deze beide voorwaarden worden in dit rapport
onder de loep genomen.

Al decennialang is technetium‐99m (Tc‐99m) de kurk waar de branche van medische isotopen op
drijft. In veruit de meeste behandelingen in de radiodiagnostiek wordt deze isotoop gebruikt. Het
lijkt erop dat er aan deze ontwikkeling een einde gaat komen. Tot 2012 was de prognose van het
Nuclear Energy Agency (NEA) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) dat de vraag naar technetium flink zou blijven stijgen, maar in de zomer van
2012 moest NEA vaststellen dat de vraag in 2011 fors was gedaald. In maart 2016 maakte het
bureau bekend dat de vraag sindsdien gelijk was gebleven. Het zijn dus andere medische
isotopen die maken dat de totale jaarlijkse vraag blijft toenemen. OESO (NEA) spreekt de
verwachting uit dat de vraag naar technetium in de komende jaren weer zal gaan stijgen, maar
veel minder dan in de periode voor 2012 werd gedacht.
Minister van Economische Zaken Henk Kamp en NRG houden vol dat de Pallas‐reactor
noodzakelijk is om de productiecapaciteit van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten te
vervangen. Maar de OESO/NEA meldt al enige jaren dat er vanaf 2018 overcapaciteit zal ontstaan
in de wereldwijde productie van technetium. Nieuwe gegevens van dit bureau geven daarover
meer bijzonderheden.

Stichting Laka zoekt naar antwoorden op prangende vragen over nut en noodzaak van de Pallasreactor.
Dat gaat dus vooral over de hierboven genoemde twee variabelen: de wereldwijde vraag
naar technetium en de wereldwijde productiecapaciteit van technetium (beide tot 2021). Daarop
wil dit rapport antwoorden geven.