Publicatie Laka-bibliotheek:
Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.

AuteurMin. EZ
1-01-8-23-27.pdf
Datumjanuari 1993*
Classificatie 1.01.8.23/27 (BORSSELE I - VERGUNNINGEN, BEZWAREN & PROCEDURES)
Opmerking Kenmerk: E/EE/KK/93041478
Voorkant

Uit de publicatie:

Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de 
Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele. 
Kenmerk: E/EE/KK/93041478

Datum:  ??-??-1993
Ministerie van EZ

Hierbij zend ik u mede namens de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede de 
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, onze beschikking van 
heden, kenmerk E/EE/KK/93041207. 

Deze beschikking voorziet in wijziging van voorschriften met betrekking tot het 
afvalopslaggebouw, welke verbonden zijn aan de kernenergiewetvergunningen voor 
het oprichten, in werking brengen en het in werking houden van de 
kernenergiecentrale te Borssele. Bij brief van 6 december 1991, uw kenmerk 
AV Bkp/dJ/911280, heeft u verzocht om wijziging van deze voorschriften.

Ik maak u erop attent dat, ingevolge artikel 50, eerste lid, van de Kernenergiewet 
belanghebbenden tegen deze beschikking binnen een maand na verzending daarvan 
beroep in kunnen stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de 
Raad van State.

*) Geschatte datum