Publicatie Laka-bibliotheek:
Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale Borssele

AuteurNRG, Min. EZ, MEvanGemert
1-01-8-20-63.pdf
Datumjuli 2010
Classificatie 1.01.8.20/63 (BORSSELE - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Aanpassingen van het
  Veiligheidsrapport
Kerncentrale Borssele

        Wijziging van het
  Veiligheidsrapport als gevolg
   Van brandstofdiversificatie
        22277/09.98679

        Aanpassing van het
        veiligheidsrapport
        kerncentrale Borssele

        Wijziging van het
        veiligheidsrapport als gevolg
        van brandstofdiversificatie

        In opdracht van EPZ
auteur (s):   ME. van Gemert
naam:      VR aanpassingen 1 jul, 2010 rev0 goedgekeurd
Referentienr:  NRG-22277109.98679
194 blz     1 juli 2010


© NRG 2010
Behoudens hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen, mag in dit rapport vervatte informatie niet aan derden worden bekend-
gemaakt en is NRG niet aansprakelijk voor schade door bet gebruik van deze informatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting                   4

Inleiding                    5

1       Omschrijving van de wijzigingen  6

2       Uitwisselingstabel        14
NRG-22277/09.98679

Samenvatting
Dit rapport beschrijft de aanpassingen van het “Veiligheidsrapport Kernenergie eenheid centrale 
Borssele” die voortkomen uit de brandstofdiversificatie. Deze aanpassingen moeten als wijzigingen in het 
Veiligheidsrapport worden opgenomen. De brandstofdiversificatie betreft de inzet van gecompenseerd 
gerecycled uranium (c-ERU) en de inzet van mengoxide (MOX) met een gemiddeld gehalte van 5,41% 
Pu splijtbaar (239 Pu plus 241 Pu) met voor MOX kernen maximaal 40% MOX-elementen, naast de inzet van 
uraniumdioxide op basis van natuurlijk uranium met een verrijking van 4,4 ± 0,05% (ENU) of oxide van 
verrijkt gerecycled uranium met een verrijkingsgraad van maximaal 4,6 ± 0,05% (c-ERU), met daaraan 
gerelateerd de vereiste boriumsamenstelling. De aanpassingen worden vooraf gegaan door een 
toelichting.