Publicatie Laka-bibliotheek:
Verslag over het jaar 2004

AuteurGKN
1-01-8-10-65.pdf
Datummei 2005
Classificatie 1.01.8.10/65 (DODEWAARD - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

ALGEMENE BESCHOUWINGEN


Inleiding

Op 3 oktober 1996 werd het voornemen bekend gemaakt om in plaats van per 1 januari 2004, zoals
oorspronkelijk was gepland, de elektriciteitsproductie van de kernenergiecentrale Dodewaard vervroegd
te staken. Op 26 maart 1997 werd de installatie afgeschakeld van het landelijk elektriciteitsnet en op 1 juli
van datzelfde jaar verklaarde de directie van GKN de elektriciteitsproductie officieel voor beëindigd.
Daarmee werd het afbouwtraject van de centrale Dodewaard ingezet.
GKN heeft de kernenergiecentrale gefaseerd buiten bedrijf gesteld en is bezig met de conservering voor
een wachttijd van 40 jaar. Na deze wachttijd zal de centrale definitief ontmanteld worden. De planning is
erop gericht de centrale in 2005 in een toestand van zogeheten 'Veilige Insluiting' (VI) te hebben
gebracht, waarna de genoemde wachttijd kan ingaan.

In 2004 stonden de volgende onderwerpen centraal:
• buitenbedrijfstelling en conservering
• overplaatsing van de kantoorfunctie naar een locatie buiten het centraleterrein.
• overdracht van de onderneming aan de COVRA NVBuitenbedrijfstelling en Conservering

Na het van kracht worden van de vergunning voor buitenbedrijfstelling en wachttijd zijn de
werkzaamheden voor de buitenbedrijfstelling en conservering gestart. Aan het eind van deze fase zal de
centrale in een toestand van de zogeheten Veilige Insluiting zijn gebracht waarna, naar verwachting in
april 2005, de Wachttijdfase zal aanvangen die veertig jaar zal duren. Na het verstrijken van deze periode
wordt de Veilige Insluiting ontmanteld.


Nieuwe locatie kantoorfunctie

Als gevolg van de werkzaamheden voor de conservering (PRVI) moest een andere huisvesting buiten de
centrale betrokken worden door de bedrijfsleiding en de ondersteunende diensten van de GKN-
organisatie.


Overdracht van de onderneming aan COVRA

De aandelen van COVRA zijn in 2002 overgedragen aan de Staat, waarmee de weg is vrijgemaakt voor
de overdracht van GKN naar de COVRA. Het overleg hierover met de Overheid loopt nog.